Nog twee weken voor aanvraag ESF-subsidie

2 november 2015 | Door redactie

Uw werkgever heeft nog twee weken om subsidie aan te vragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van u en uw collega’s kunnen verbeteren. De deadline voor de aanvraag van deze subsidie staat op vrijdag 13 november om 17.00 uur. De subsidie kan oplopen tot € 10.000. De moeite waard dus!

Uw werkgever kan deze subsidie gebruiken voor het inhuren van een externe adviseur om het organisatiebeleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid te verbeteren. U kunt daarbij denken aan een project dat gericht is op het invoeren van flexibele arbeidstijden (tool) of het stimuleren van mobiliteit. Voor OR’en is dit een goed argument om (oude) voornemens van de bestuurder om te investeren in de inzetbaarheid van de werknemers nieuw leven in te blazen.

Win advies in op verschillende inzetbaarheidsgebieden

Wint uw organisatie het advies in van een extern adviseur, dan kan uw organisatie maximaal € 10.000 vergoed krijgen. De (project)kosten moeten wel minimaal het dubbele zijn. De externe adviseur kan een bedrijfs- of organisatiescan uitvoeren of (periodiek) onderzoek doen naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ook kan uw organisatie advies inwinnen over:

  • maatregelen voor gezond en veilig werken;
  • het bevorderen van de leercultuur;
  • het aanpassen van de organisatie van het werk;
  • het stimuleren van interne en externe mobiliteit;
  • het stimuleren van een flexibele werkcultuur;
  • het invoeren van flexibele arbeidstijden (tool).

Instemmingsrecht bij besluit duurzame inzetbaarheid

De bestuurder moet elk voorgenomen besluit op het gebied van arbeidsomstandigheden eerst voor instemming (tool) aan de OR voorleggen (artikel 27 lid 1d WOR). Dat geldt dus ook voor wijzigingen in het organisatiebeleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Uw OR kan ook zelf met een plan voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemers komen en dit via het initiatiefrecht voorleggen aan de bestuurder. Wijs hem dan gelijk op deze subsidie.