Ondersteuning door arbeidsparticipatietool

23 juni 2014 | Door redactie

Voor de uitwerking van de Participatiewet die waarschijnlijk volgend jaar van kracht wordt, kunt u sinds kort gebruikmaken van de Arbeidsparticipatietool. Hier vindt u praktische informatie over verschillende chronische aandoeningen en de wijze waarop u met deze aandoeningen kunt omgaan.

Slechts 30% van de mensen met een chronische aandoening of handicap heeft een baan. Van de overige 70% zoeken sommigen een baan, maar dit is niet eenvoudig. Om de arbeidsparticipatie van deze groep te bevorderen, is de Arbeidsparticipatietool ontwikkeld. De tool is ontwikkeld door 12 patiëntenorganisaties in samenwerking met Stichting September en is beschikbaar als website en Android-app. Hij geeft u informatie over 14 verschillende aandoeningen: ADHD, groeihormoondeficiëntie, groeistoornis, hernia, hoofdpijn, hypofyseaandoeningen, leveraandoening, PDS, psoriasis, rugpijn, sclerodermie, scoliose, SLE en voedselallergie. Per aandoening krijgt u naast algemene informatie over de ziekte ook informatie over de wijze waarop u een werknemer met die aandoening kunt inzetten.

Participatiewet moet arbeidsparticipatie verhogen

In het sociaal akkoord dat vorig jaar gesloten werd, hebben werkgevers toegezegd om tot en met 2025 op eigen kracht 100.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten te creëren. Als dit niet lukt, treedt de Quotumwet in werking. De Quotumwet is een uitvloeisel van de Participatiewet en verplicht alle werkgevers met minimaal 25 werknemers om een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. De Eerste Kamer moet nog wel stemmen over de Participatiewet en Quotumwet.