Online gids met tips duurzame inzetbaarheid

14 februari 2017 | Door redactie

Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen over oudere werknemers, maar juist ook over jongere. Werkgevers moeten maatregelen waardoor werknemers langer gezond aan het werk kunnen blijven niet uitstellen. Een online gids helpt organisaties op weg.

De leeftijd waarop werknemers de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken stijgt, en door de vergrijzing blijft deze de komende jaren opschuiven. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Om werkgevers te helpen de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten, heeft het Europees agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een digitale gids gepubliceerd. Daarin staat praktische informatie voor arbo-professionals, werkgevers, HR-managers en werknemers.

Maak leeftijdsafhankelijke risicobeoordeling

Om werknemers gezond en veilig te laten doorwerken, kunnen maatregelen nodig zijn. Om te weten welke, moeten leeftijdsafhankelijke risicobeoordelingen gemaakt worden door de arboverantwoordelijke. Zo kan voor jongeren een gebrek aan werkervaring een arbeidsrisico zijn, en voor ouderen fysieke arbeidsbelasting (tool) zoals veel tillen, duwen en trekken maar ook zitten. Ook werken in ploegendiensten, op hoogte of in lawaai en emotioneel belastend werk zijn risico’s die de kans op een beroepsziekte (tool) op oudere leeftijd vergroten.

Samenwerken met ondernemingsraad

Beleid voor leeftijdsmanagement of duurzame inzetbaarheid kan een werkgever het beste opstellen in samenwerking met de ondernemingsraad (OR). Niet alleen om te zorgen dat alle leeftijdscategorieën worden vertegenwoordigd, maar ook tijdelijke krachten en werknemers die in deeltijd werken aandacht krijgen in het beleid. Daarnaast kan de OR erop toezien dat er niet wordt gediscrimineerd op leeftijd. De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid, en op de risico-inventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpak.