O&O-fonds: voor scholing en arbobeleid

25 oktober 2013 | Door redactie

In grotere sectoren wordt het geld van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) meer aan duurzame inzetbaarheid besteed dan in kleinere sectoren. Kleinere sectoren gebruiken het geld uit de O&O-fondsen vooral voor functiegerichte cursussen. Dat blijkt uit de O&O-monitor 2013 die onlangs is gepubliceerd.

Het is de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen. De O&O-monitor 2013 (pdf) laat zien dat de helft van de fondsen een financiële buffer van maximaal € 1 miljoen heeft. Ruim 30% heeft een reserve tussen de € 5 en € 10 miljoen. O&O-fondsen die een subsidieregeling voor scholing hebben, gebruiken gemiddeld 23% van hun middelen voor het opleiden van werknemers in de sector.

Middelen uit O&O-fondsen voor duurzame inzetbaarheid

Het geld uit de fondsen wordt ook gebruikt voor voorlichtingscampagnes om arbeidsrisico’s terug te dringen, het ontwikkelen van een sectorspecifieke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en arbocatalogi. Voor bijna 80% van de fondsen geldt dat ze middelen beschikbaar stellen aan werkgevers voor bijvoorbeeld EVC-trajecten, scholingsadvies, individuele loopbaanadviezen en -scans en maatregelen om de vitaliteit van ouderen te verbeteren. Aan duurzame inzetbaarheid wordt gemiddeld 15% van het budget besteed.

Subsidie voor scholing via O&O-fonds

In Nederland bestaan ongeveer 125 Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O). Via het O&O-fonds van uw branche kunt u subsidie krijgen voor scholing van werknemers. Als u gebruik wilt maken van het O&O-fonds, moet u contact opnemen met uw brancheorganisatie.