Ook in najaar 2018 subsidie voor duurzame inzetbaarheid

24 mei 2018 | Door redactie

De ESF-subsidie voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers, is ook in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 beschikbaar. Dat blijkt uit een publicatie in de Staatscourant.

Eerder meldde Uitvoering Van Beleid al dat organisaties van 25 juni tot en met 29 juni een aanvraag kunnen indienen voor subsidie voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Werkgevers die dit aanvraagtijdvak niet halen, kunnen op twee latere momenten alsnog proberen een subsidiebedrag binnen te halen. In de subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF) zijn nu namelijk drie aanvraagtijdvakken vastgesteld:

  • van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur;
  • van 12 november 2018, 09.00 uur, tot en met 16 november 2018, 17.00 uur;
  • van 8 april 2019, 09.00 uur, tot en met 12 april 2019, 17.00 uur.

Subsidie niet voor wettelijke plichten als RI&E en PAGO

Een werkgever kan een aanvraag indienen als hij een adviseur inhuurt, die helpt bij een project op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zo’n project is gericht op de bevordering van gezond en veilig werken, een leercultuur, interne mobiliteit of een flexibele werkcultuur (denk aan het invoeren van flexibele arbeidstijden). Organisaties krijgen de subsidie alleen voor het advies en de begeleiding van de adviseur en dus niet om bijvoorbeeld opleidingen te bekostigen. Ook voor activiteiten die wettelijk verplicht zijn – zoals een risico-inventarisatie en -evaluatie (tools) of een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) – is de subsidie niet bedoeld.

Werkgever moet subsidievoorwaarden goed doornemen

De diverse voorwaarden zijn te vinden in de Subsidieregeling ESF 2014-2020 onder ‘Hoofdstuk V. Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’. Een werkgever kan uit één van de drie aanvraagtijdvakken en voor één project subsidie ontvangen. De subsidiabele kosten moeten per project op minimaal € 12.000 zijn begroot, het maximale subsidiebedrag per aanvrager is € 12.500 en er geldt per aanvraagtijdvak een subsidieplafond van € 15 miljoen. Bij twijfels over een aanvraag kan de werkgever contact opnemen met Uitvoering Van Beleid.