Ouderen kunnen nog wat scholing gebruiken

6 juni 2014 | Door redactie

Bijna driekwart van de medewerkers van 55 jaar en ouder heeft het afgelopen jaar geen opleiding gevolgd. Daarmee blijven de investeringen van werkgevers in oudere werknemers achter bij de investeringen in jongere werknemers. Van de medewerkers tussen de 25 en 34 jaar heeft ongeveer de helft een opleiding gehad in de afgelopen 12 maanden.

Door de stijging van de AOW-leeftijd en de versobering van de pensioenopbouw is het noodzakelijk dat mensen tot op hogere leeftijd aan het werk blijven. Toch steken werkgevers nog niet veel tijd en geld in de ontwikkelmogelijkheden van hun oudere medewerkers. Van de 55-plussers heeft 71% geen opleiding gehad in het afgelopen jaar. Dit constateren onderzoeksbureau Totta Research en personeels- en salarissoftwareleverancier Raet na onderzoek onder ruim duizend medewerkers in loondienst.

Ouderen wisselen minder vaak van baan

De medewerkers werd ook gevraagd naar hun loopbaanverwachtingen. Bijna 30% van de werknemers jonger dan 35 jaar geeft aan de komende twee jaar op te zoek te gaan naar een andere baan, terwijl maar liefst 70% van de medewerkers tussen de 45 en 65 jaar juist verwacht bij de huidige werkgever te blijven.

Oudere medewerker reageert positief op scholing

Verwacht u voor uw organisatie enerzijds een uitstroom van jonge krachten en heeft u nog wat in te halen op het gebied van scholing van oudere krachten, zorg dan dat u uw scholingsbeleid hierop inricht de komende jaren. Nu medewerkers langer doorwerken, wordt ook de kans groter dat u opleidingsinvesteringen terugverdient. Bovendien geeft u hiermee een positief signaal af, wat bevorderlijk is voor de kwaliteit en motivatie van het personeel. Uit het genoemde onderzoek blijkt namelijk ook dat oudere medewerkers die het afgelopen jaar wel een opleiding hebben gehad, daar heel positief over zijn. Van hen vindt 88% dat de opleiding ervoor heeft gezorgd dat ze beter functioneren.