Overheid helpt een handje bij duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid wordt een speerpunt voor werkgevers, als het aan de overheid ligt. Er is een toolkit verschenen die werkgevers én werknemers moet helpen om gezond te werken en ook op de langere termijn inzetbaar te blijven.

21 januari 2021 | Door redactie

Het belang van duurzame inzetbaarheid is de afgelopen jaren flink gegroeid. De overheid wil stimuleren dat werkgevers én werknemers daar actief mee aan de slag gaan en heeft daarom een toolkit (pdf) gepubliceerd. Deze spitst zich toe op 7 thema’s, waaronder gezonde voeding, roken en alcohol (tool) en mentale gezondheid. Per thema zijn steeds vier vaste strategieën uitgewerkt, namelijk kennis en vaardigheden, een stimulerende werkomgeving, gezondheidsbevorderende maatregelen en belonen. De beschrijvingen van mogelijke maatregelen kunnen volgens de inleiding op de toolkit gelezen worden als een checklist, maar ook als inspiratiebron.  

Bruikbaar voor alle soorten werk 

Het ontwikkelen van de toolkit is een Europees samenwerkingsproject. Namens Nederland heeft het RIVM eraan meegewerkt. De in de toolkit aanbevolen maatregelen zijn dus gericht op de situatie in Europa als geheel. Het is dan ook zeker mogelijk dat sommige aanbevelingen In Nederland al gangbare praktijk zijn. Ook moet de toolkit voor álle soorten werk bruikbaar zijn, zowel voor werk op kantoor als bijvoorbeeld in een industriële omgeving. Werkgevers worden dus aangemoedigd er vooral tips uit te halen die voor hun eigen organisatie van toepassing zijn.

Bijlagen bij dit bericht