Pak vergrijzing nu aan met beleid

23 augustus 2010 | Door redactie

Als goede P&O'er kijkt u ver vooruit. U ziet dus ook het probleem van de vergrijzing opdoemen, waarop u nu al moet anticiperen. Redenen genoeg: de AOW-leeftijd gaat omhoog en de pensioenlasten stijgen. Bovendien moet u rekening houden met hoger verzuim. Werknemers van zestig jaar en ouder hebben gemiddeld zes maal zo veel kans om arbeidsongeschikt te worden dan werknemers van 25 jaar.

Een gemiddelde instromer in de WIA kost u zo'n € 150.000. U kunt zich voorstellen dat de vergrijzing een enorm effect heeft op het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw organisatie. Uit gegevens van Aon Consulting blijkt dat een gemiddelde werkgever een gedifferentieerde premieverhoging krijgt van wel 50%. De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering stijgen naar verwachting met zo'n 15%.

Kosten pensioen lopen op

Ook de pensioenlasten zullen flink oplopen. In het sociaal akkoord staat dat werkgeversverenigingen en vakbonden – in tegenstelling tot de eerdere plannen – niet in 2020 maar al in 2011 de fiscale regels rondom de pensioenopbouw willen aanpassen. U moet nu dus al nadenken over mogelijke aanpassing van de pensioenregeling, want het werkgeversdeel is leeftijdsafhankelijk. U betaalt dus meer voor werknemers die langer doorwerken (en een hoger salaris ontvangen).

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

U doet er goed aan om een algemeen leeftijdsbewust personeelsbeleid op te stellen. Richt u daarbij op alle werknemers in alle levensfasen. Beleid dat alleen op ouderen is gericht, kan immers stigmatiserend werken. In het volgende nummer van HR Rendement vindt u een checklist over het in kaart brengen van het vergrijzingsprobleem en een artikel met praktische tips voor levensfasebewust personeelsbeleid.