Per 1 januari 2012 geen spaarloon meer

13 juli 2011 | Door redactie

De spaarloonregeling waar uw medewerkers gebruik van kunnen maken, stopt per 1 januari 2012. Tot die tijd blijven wel de huidige regels gelden. Uw medewerkers kunnen daarna dus geen geld meer inleggen voor de spaarloonregeling

Met de spaarloonregeling kunnen uw medewerkers maximaal € 613 per jaar belastingvrij uit hun loon sparen. U betaalt hier als werkgever 25% eindheffing over. Dat de spaarloonregeling tot een eind zou komen, stond al vast. In 2013 wordt namelijk de vitaliteitsregeling ingevoerd, waar de spaarloonregeling en levensloopregeling in opgaan. Nu wordt de spaarloonregeling dus een jaar eerder stopgezet. Het tot 2012 gespaarde geld blijft daarna voor vier jaar geblokkeerd. Zodra alle tegoeden in 2015 vrijkomen, valt het doek definitief voor de spaarloonregeling.

Vitaliteitsregeling nog niet helemaal af

Hoe de nieuwe vitaliteitsregeling er precies uit komt te zien, is nog onbekend. Het is de bedoeling dat uw medewerkers via deze regeling kunnen sparen voor scholing en het opbouwen van een financiële buffer voor perioden dat het inkomen lager uitvalt. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft al een tipje van de sluier opgelicht over de nieuwe regeling, maar de definitieve plannen worden pas op Prinsjesdag bekend.