Plannen voor verbeteren bedrijfsgezondheidzorg

2 februari 2015 | Door redactie

Het kabinet gaat maatregelen nemen om de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. Werknemers krijgen straks onder andere het recht om met een bedrijfsarts te spreken en het recht op een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts.

Vorig jaar bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) op verzoek van het kabinet het advies ‘Betere zorg voor werkenden’ uit. Op basis hiervan heeft het kabinet plannen opgesteld die de arbeidsgerelateerde zorg moeten vernieuwen. De plannen heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs in een Kamerbrief (pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Vrije toegang tot bedrijfsarts straks in de wet

Volgens het kabinet is goede arbeidsgerelateerde zorg gericht op behoud, herstel en verbetering van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Als onderdeel van het duurzame inzetbaarheidsbeleid gaat het kabinet de vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts en arbodienst vastleggen in de wet. Ongeveer 25% van de werknemers heeft die vrije toegang nu niet.

Verplichte onderdelen in contract met bedrijfsarts

Een andere maatregel is dat de werkgever verplicht wordt om in het (basis)contract – dat hij met een bedrijfsarts of arbodienst afsluit – aan te geven welke wettelijk verplichte diensten hij in ieder geval afneemt of op afroep beschikbaar zijn voor de werknemer. Het gaat hier om:

  • de deskundige begeleiding bij ziekte;
  •  het toetsen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E);
  • het verrichten van wettelijk verplichte aanstellingskeuringen;
  • het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

De sanctie voor werkgevers die geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst hebben afgesloten, wordt verzwaard. Verder moet de werknemer onder meer een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts (niet van UWV) kunnen krijgen als hij twijfelt over het oordeel van de eigen bedrijfsarts.