Positieve kijk op eigen werk bevordert werkplezier

8 november 2022 | Door redactie

Werknemers die lol hebben in hun werk, zijn niet alleen tevredener, maar ook productiever én ze verzuimen minder. En dat is goed voor de duurzame inzetbaarheid. De arboprofessional kan helpen om werknemers uit te rusten met vaardigheden die het werkplezier vergroten.

Om werknemers meer werkplezier te laten ervaren is een integrale aanpak nodig. Vanzelfsprekend begint die bij gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Werknemers moeten veilig kunnen werken en geen last hebben van werkdruk en andere psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Voor het ervaren van werkplezier is echter meer nodig. Soms is werk nu eenmaal ook routinematig en saai en is een zekere sleur niet te voorkomen. Om werk toch interessant genoeg te houden, is het belangrijk hoe de werknemer tegen zijn werk aankijkt. Een methode om deze houding te beïnvloeden, is playful work design.

Nieuwe uitdaging verzinnen

Plezier houden in het werk draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid. Volgens Arnold Bakker, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit kan playful work design helpen om het werkplezier terug te brengen als werk eentonig wordt. Dat kunnen werknemers doen door speelse elementen in hun werk aan te brengen. Playful work design kent twee toepassingen: het toevoegen van een spel- of wedstrijdelement. Iemand met routinematig kantoorwerk kan bijvoorbeeld elke week een andere aanhef voor e-mails verzinnen, of een verrassende vraag bedenken voor elke vergadering. Of met zichzelf afspreken een x-aantal e-mails af te handelen per uur. Het komt erop neer iets te bedenken dat een uitdaging vormt.

Iets anders dan job crafting

Het verschil met job crafting (artikel) is dat dit meestal gericht is op kleine (inhoudelijke) aanpassingen in de taken van het werk, terwijl playfull work design gaat over de beleving van het werk. Werknemers leren om anders naar hun werk kijken, zonder dat daarbij het werk zelf verandert. Belangrijk hierbij is het gebruik van fantasie. Uiteraard hangt de toepassing af van de mate van autonomie die de werknemer heeft. Werkgevers kunnen dit faciliteren door hiervoor ruimte te bieden en workshops of e-learnings aan te bieden die werknemers helpen met het bedenken van workhacks.