Praktische tips voor duurzame inzetbaarheid

6 mei 2013 | Door redactie

Als u met uw personeelsbeleid de duurzame inzetbaarheid van het personeel wilt verbeteren, kunt u gebruikmaken van een handleiding die het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben ontwikkeld. In de handleiding vindt u praktische tips om met leidinggevenden, arbo- en HR-medewerkers en de ondernemingsraad verminderde inzetbaarheid van werknemers aan te pakken.

De ‘Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers: een integrale benadering voor organisaties’ (pdf) helpt u bij een structurele aanpak van duurzame inzetbaarheid. U leest aan welke randvoorwaarden uw organisatie moet voldoen om van duurzame inzetbaarheid een succes te maken. Dat kan onder meer door een intentieverklaring van de directie, waaruit blijkt dat uw organisatie gemotiveerd is om het verzuim terug te dringen en de productiviteit te verhogen. Ook moet duurzame inzetbaarheid beleidsmatig een plek binnen de organisatie krijgen.

Stappenplan voor duurzame inzetbaarheid

Aan de hand van een stappenplan kunt u vervolgens inventariseren hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van inzetbaarheid, welke interventies nodig zijn en welke afdelingen of personen u hierbij moet betrekken. De interventies kunnen gericht zijn op de gezondheid of leefstijl van medewerkers, maar ook op training en opleiding, werkdruk en werkbelasting. In bijlage 3 van de handreiking duurzame inzetbaarheid vindt u een lijst met mogelijke interventies en maatregelen.