SER adviseert herinvoering van meestertitel

24 juni 2013 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft advies uitgebracht over de toekomst van ambachten in Nederland. Met een capaciteitentoets op de basisschool moeten praktische kennis en vaardigheden sneller worden opgespoord. Verder zou het vak techniek op de basisschool verplicht moeten worden gesteld, moeten er meer zij-instromers komen en adviseert de SER om de meestertitel opnieuw in te voeren.

In ambachtelijke beroepen ontstaat de komende jaren een groot tekort aan vakkrachten, terwijl de ambachtseconomie goed is voor een jaaromzet van € 110 miljard. Het tekort wordt veroorzaakt door de vergrijzing en doordat steeds minder jongeren voor een ambachtelijk beroep kiezen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom in 2012 de SER om advies gevraagd over de toekomst van de ambachtseconomie.

Adviezen van de SER over de ambachtseconomie

In het advies ‘Handmade in Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie’ (pdf) doet de SER onder meer de volgende aanbevelingen:

  • een capaciteitentoets invoeren op de basisschool om een voorkeur voor praktische kennis en vaardigheden op tijd op te sporen, zodat de uitkomst kan meespelen bij de keuze van vervolgonderwijs;
  • het vak techniek vanaf 2020 verplicht stellen in het basisonderwijs;
  • actuele en objectieve arbeidsmarktinformatie beschikbaar stellen in de vorm van studiebijsluiters, zodat jongeren een goed beeld krijgen van de beschikbare vacatures, het beroepsperspectief en de ontwikkelmogelijkheden;
  • (oudere) zij-instromers (mensen met een andere opleiding en met praktijkervaring in een ander vakgebied of voormalig uitkeringsgerechtigden) stimuleren om voor een ambachtelijk beroep te kiezen;
  • kleinschalige specialistische opleidingen met een reëel arbeidsmarktperspectief beschermen en behouden;
  • een constructie mogelijk maken waarbij ook zzp’ers als leerbedrijf mogen optreden;
  • de meestertitel herinvoeren, zodat vakmensen zich kunnen onderscheiden op uitstekend vakmanschap;
  • de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden stimuleren, zoals commercieel denken, consumentenvoorkeuren en risico’s inschatten via de nieuwe ondernemerspleinen (samenvoeging van de Kamers van Koophandel en innovatiecentrum Syntens vanaf 1 januari 2014).