SER brengt advies uit over langere werkweek

12 september 2012 | Door redactie

Het verlengen van de werkweek is een mogelijke manier om de gevolgen van de vergrijzing op te lossen. Het kabinet heeft de adviesaanvraag hierover aangekondigd bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Maar ook acht andere adviesaanvragen – die onder meer betrekking hebben op de werkgelegenheid en de arbeidsmarktpositie van jongeren – zijn voorgelegd aan de SER.

Door de vergrijzing zullen er de komende jaren minder werknemers zijn om de toenemende lasten van 65-plussers op te vangen. Eén van de mogelijke maatregelen is een verlenging van de werkweek. Op dit moment bestaat de gemiddelde werkweek in cao’s uit 37,4 uur. Per sector varieert de gemiddelde arbeidsduur tussen de 36 en 40 uur. In een aantal sectoren is het gebruikelijk dat werknemers 36 uur werken, maar méér uren betaald krijgen. De overige uren die zij maken, kunnen ze dan sparen en gebruiken als adv-dagen (arbeidsduurverkortingsdagen).

Negen adviesaanvragen naar de SER

De verlenging van de werkweek is één van de negen adviesaanvragen die het kabinet bij de SER heeft ingediend. Daarnaast wil het kabinet ook advies over de versoepeling van het ontslagrecht. Eerder heeft u in het bericht ‘Kamp vraagt vakbond om alternatief ontslagrecht’ kunnen lezen dat de minister geen formele adviesaanvraag bij de SER wilde indienen. De minister is hierop echter teruggekomen omdat hij denkt dat een advies van de SER over het ontslagrecht een belangrijke rol kan spelen bij de totstandkoming van het regeerakkoord.