Spaarloon per 1 januari 2012 vrij opnemen!

10 oktober 2011 | Door redactie

Iedere werknemer die in de spaarloonregeling spaart of heeft gespaard, kan zijn tegoed met ingang van 1 januari 2012 vrij opnemen. Normaal gesproken moet het spaartegoed vier jaar lang op een geblokkeerde rekening blijven staan. Deze eis komt te vervallen. Ook het tegoed dat u dit jaar heeft gespaard, kunt u dus opnemen per 1 januari 2012.

In het bericht ‘Spaarloonregeling eindigt per 1 januari 2012’ kon u al lezen dat u vanaf 1 januari 2012 niet meer kunt inleggen in de spaarloonregeling. Destijds betekende het einde van de spaarloonregeling nog niet dat u vanaf 1 januari 2012 ook al uw opgebouwde tegoed in één keer zou mogen opnemen. De wettelijke regel dat het spaartegoed vier jaar lang vast moest blijven staan, bleef van kracht. Toch maakte het kabinet op donderdag 6 oktober bekend dat iedereen zijn spaartegoed vrij mag opnemen met ingang van 1 januari 2012 zonder directe fiscale gevolgen. Dit is nog wel een wetsvoorstel en moet dus eerst ter goedkeuring langs de Tweede en Eerste Kamer.

Vrijstelling box 3 blijft in stand

Ook al valt het spaarloontegoed vrij per 1 januari 2012; u kunt er nog steeds voor kiezen om het spaartegoed op de geblokkeerde rekening te laten staan. Houdt u zich namelijk aan de oorspronkelijke voorwaarden van de spaarloonregeling, dan blijft voor die tegoeden de vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting in stand. In deze box wordt uw inkomen uit sparen en beleggen belast. Kiest u ervoor om uw spaartegoed op 1 januari 2012 in één keer op te nemen, dan moet u er rekening mee houden dat u extra belasting betaalt als u boven de grens van het heffingvrije vermogen uitkomt. In 2011 bedraagt deze grens € 20.785 en € 41.570 voor fiscale partners.