Spaarloon sparen kan volgend jaar niet meer

4 juli 2011 | Door redactie

De werknemers in uw onderneming die deelnemen aan de spaarloonregeling, kunnen met ingang van 1 januari 2012 niet meer inleggen in deze regeling. Dit heeft het ministerie van Financiën op 1 juli bekendgemaakt. Voor het in eerdere jaren gespaarde geld blijven wel gewoon dezelfde regels gelden.

Door het sparen in de spaarloonregeling per 2012 al stop te zetten, loopt het ministerie vooruit op de aangekondigde vitaliteitsregeling. Nog vóór het zomerreces zal de Tweede Kamer een brief over het zogenoemde ‘vitaliteitspakket’ ontvangen, waarin is beschreven hoe de levensloopregeling en de spaarloonregeling opgaan in één nieuwe regeling. Dit zal op zijn vroegst met ingang van 2013 gebeuren. U kon over dit plan al lezen in het bericht 'Toch met prepensioen via vitaliteitsregeling?'.

Spaarloonmiddelen elders  inzetten

Maar de regering heeft nog een reden om het spaarloonsparen nu al te stoppen: de ministerraad wil de middelen voor de spaarloonregeling voor het jaar 2012 gebruiken voor de financiering van een maatregel die de woningmarkt uit het slop moet helpen. Het gaat om een tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen die worden overgedragen tussen 15 juni 2011 en 30 juni 2012 van 6% naar 2%.

Definitieve opheffing spaarloon na 2015

Behalve het stopzetten van de mogelijkheid om in te leggen in de spaarloonspaarpot, verandert er in 2012 niets aan de regeling. Het opgebouwde vermogen blijft – net als nu – gedurende vier jaar geblokkeerd (tenzij de werknemer het voor bepaalde doeleinden wil opnemen) en wordt daarna vrij opneembaar. Ook de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (box 3) blijft gewoon bestaan. Na vier jaar, dus na afloop van 2015, wordt de spaarloonregeling opgeheven.