Spaarloon stopt per 1 januari 2012

8 juli 2011 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2012 kunnen uw werknemers geen geld meer inleggen voor de spaarloonregeling. Voor het geld dat tot die tijd is gespaard, blijven de huidige regels gelden. Het eerder stopzetten van de spaarloonregeling moet de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% financieren.

Met de spaarloonregeling kunnen uw werknemers maximaal € 613 per jaar belastingvrij uit hun loon sparen. U betaalt hier 25% eindheffing over. Dat de spaarloonregeling tot een eind zou komen, stond al vast. In 2013 wordt namelijk de vitaliteitsregeling ingevoerd, waar de spaarloonregeling en levensloopregeling in opgaan. Nu wordt de spaarloonregeling dus een jaar eerder stopgezet. Het tot 2012 gespaarde geld blijft daarna voor vier jaar geblokkeerd. Ook de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (box 3 in de inkomstenbelasting) blijft bestaan. Zodra alle tegoeden in 2015 vrijkomen, valt het doek definitief voor de spaarloonregeling.

Inhoud vitaliteitsregeling nog onbekend

Hoe de nieuwe vitaliteitsregeling er precies uit komt te zien, is nog onbekend. Het is de bedoeling dat uw werknemers via deze regeling kunnen sparen voor scholing en het opbouwen van een financiële buffer voor perioden dat het inkomen lager uitvalt. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft al een tipje van de sluier opgelicht over de nieuwe regeling, maar de definitieve plannen worden pas op Prinsjesdag bekend.