Spreken met bedrijfsarts straks recht werknemer

29 januari 2015 | Door redactie

Het kabinet wil de arbeidsgerelateerde zorg verbeteren. Werknemers krijgen daarom onder andere het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Ook moet een werknemer een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts kunnen aanvragen.

Vorig jaar bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) – op verzoek van het kabinet – het adviesrapport ‘Betere zorg voor werkenden’ uit. Op basis van dit advies heeft het kabinet plannen opgesteld die de arbeidsgerelateerde zorg moeten vernieuwen. De plannen heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu in een Kamerbrief (pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kwart van werknemers heeft geen vrije toegang tot bedrijfsarts

Volgens het kabinet is goede arbeidsgerelateerde zorg gericht op behoud, herstel en verbetering van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Als onderdeel van het duurzame inzetbaarheidsbeleid gaat het kabinet de vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts en arbodienst vastleggen in de wet. Ongeveer 25% van de werknemers heeft die vrije toegang nu niet.

Contract met bedrijfsarts krijgt verplichte onderdelen

Een andere maatregel is dat u verplicht wordt om in het (basis)contract – dat u met een bedrijfsarts of arbodienst afsluit – aan te geven welke wettelijk verplichte diensten u in ieder geval afneemt of op afroep beschikbaar zijn voor de werknemer. Het gaat hier om de deskundige begeleiding bij ziekte, het toetsen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), het verrichten van wettelijk verplichte aanstellingskeuringen en het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. De sanctie voor werkgevers die geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst hebben afgesloten, wordt verzwaard.
Verder moet de werknemer onder meer een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts kunnen krijgen als hij twijfelt over het oordeel van de eigen bedrijfsarts.

Werknemers krijgen meer medezeggenschap over preventie

Het kabinet benadrukt dat zowel de werkgever als de werknemers een rol hebben in het verbeteren van de bedrijfsgezondheidszorg en preventie. Om de betrokkenheid van werknemers te vergroten, krijgt uw ondernemingsraad (OR) medezeggenschap over de keuze voor een preventiemedewerker en zijn positionering in de organisatie.