Studie populair bij vijftigplussers

6 maart 2012 | Door redactie

Nederlanders van boven de vijftig beginnen steeds vaker nog aan een nieuwe studie. Begonnen werknemers vroeger rond hun vijftigste af te bouwen omdat het vroegpensioen in beeld kwam, nu moeten ze nog even door. En steeds minder werknemers nemen genoegen met een loopbaan die voortkabbelt.

Vijftigers geven graag met een nieuwe studie een impuls aan hun carrière – of laten zich omscholen nadat ze hun baan zijn verloren. Volgens de MBO-raad laten ouderen zich vooral omscholen in de richting van de zorg of de techniek. Helaas lijkt het erop dat studeren juist voor deze groep mensen steeds duurder wordt.

Overheidsbijdrage studies wordt beperkt

Het kabinet wil dat de overheid niet langer de opleidingskosten draagt voor mbo’ers van dertig jaar of ouder. Daarnaast werd eind februari bekend dat staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs overweegt om deeltijdstudies niet langer te financieren. Hoewel hier nog geen duidelijke plannen voor zijn, zou dit een gevoelige ingreep betekenen voor werknemers op leeftijd die zich willen laten omscholen of bijscholen. Zij moeten immers naast hun baan studeren en zijn dus op deeltijdstudies aangewezen.

Neem investeringen mee in opleidingsplan

Het feit dat oudere werknemers steeds gemotiveerder lijken te worden om te investeren in hun ontwikkeling, is voor u goed nieuws. Opleidingen hebben immers het grootste effect als werknemers zich er echt voor willen inzetten. Het slechte nieuws is dat de financiële investering die het uw organisatie – en de werknemer zelf – kost, de komende jaren waarschijnlijk steeds groter zal worden. Zorg dat u er nu al rekening mee houdt in uw opleidingsplannen en -budgetten voor de komende jaren!