Succesfactoren voor informeel leren

1 mei 2014 | Door redactie

Als u voor de juiste randvoorwaarden zorgt, kunt u meer rendement halen uit informeel leren. Kent u de succesfactoren voor informeel leren? Er zijn vier belangrijke voorwaarden waarmee u de inzetbaarheid van uw medewerkers positief kunt beïnvloeden.

Nu er bij veel organisaties flink wordt bezuinigd, is het zaak om zuinig te zijn op uw opleidingsbudget. U kunt denken aan informele vormen van scholing. Informeel leren vindt vaak buiten het werk plaats maar zeker ook op het werk. Een medewerker doet veel kennis en ervaring op tijdens ‘gewone’ werkzaamheden zonder dat hij zich hier altijd van bewust is. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Maak informeel leren zichtbaarder’.

Meer rendement uit informeel leren

Als u ervoor zorgt dat de volgende vier belangrijke randvoorwaarden aanwezig zijn, haalt u meer rendement uit informeel leren:

  1. Interactie met de leidinggevende: medewerkers die met hun leidinggevende een werkrelatie opbouwen die verder gaat dan de contractuele werkrelatie, ontwikkelen een positievere werkhouding. Deze medewerkers krijgen namelijk meer informatie van hun leidinggevende. Hoe beter de kwaliteit van het contact en de communicatie, hoe meer invloed dat heeft op informeel leren in werkgroepen en teamvergaderingen.
  2. Leerwaarde van de baan: een functie die positief bijdraagt aan de professionele ontwikkeling is bevorderlijk voor de inzetbaarheid van uw medewerkers. Dit houdt in dat medewerkers voldoende uitdaging, autonomie en groeimogelijkheden moeten krijgen. Maar het betekent ook dat medewerkers zelf actief moeten zijn en ontwikkelkansen moeten herkennen en grijpen.
  3. In- en externe netwerken: netwerken binnen en buiten de organisatie zijn belangrijke informatiebronnen, vormen schakels met vak- en beroepsgenoten en bieden nieuwe ontwikkelkansen (zowel voor uw organisatie als voor de individuele medewerker).
  4. Eigen initiatief: medewerkers moeten zelf ook initiatief tonen door oplossingen voor problemen aan te dragen, draagvlak te vinden voor ideeën en hun creativiteit te gebruiken om hun ideeën vorm te geven en uit te voeren. Het mes snijdt dus aan twee kanten: werkgevers moeten ontwikkelkansen bieden; medewerkers moeten die kansen herkennen en benutten.