Techniekpact moet zorgen voor meer technici

15 mei 2013 | Door redactie

Om het toenemende tekort aan technici aan te pakken en de vakkennis van technici op peil te houden, hebben werkgevers, onderwijsinstellingen, studenten en de overheid op 13 mei 2013 het Techniekpact gesloten. Het Techniekpact is een uitwerking van de afspraken die in het regeerakkoord staan om een oplossing te vinden voor het tekort aan goed opgeleid technisch personeel.

Op termijn zijn er jaarlijks 30.000 extra technici nodig in Nederland. Dat komt doordat een grote groep oudere technici de komende jaren met pensioen gaat, te weinig jongeren voor een technische opleiding kiezen en op dit moment niet alle mensen met een technische opleiding in de technische sector gaan werken. In het Techniekpact (pdf) is afgesproken dat het bedrijfsleven een digitaal loket ‘techniek-onderwijs.nl’ gaat opzetten. Via dit loket kunnen:

  • basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs zich melden als ze ondersteuning van het bedrijfsleven nodig hebben voor het geven van techniekonderwijs op locatie en in de klas;
  • jongeren met een technische beroepsopleiding een stage of leerwerkplek vinden;
  • scholen in het beroepsonderwijs een vakkracht of gastdocent uit het bedrijfsleven vinden;
  • scholen stageplaatsen voor bètadocenten vinden.

Scholing voor werknemers in de techniek

In het najaar stellen de sociale partners in de techniek sectorplannen op om de uitstroom van (jonge) werknemers te verminderen, recent werkloos geworden technici weer aan het werk te helpen en bijscholing en doorstroming van technisch personeel te verbeteren. Om scholing en werk-naar-werktrajecten te bevorderen, doet het kabinet een bijdrage van € 300 miljoen om deze sectorplannen te realiseren. Ook moet het voor werklozen gemakkelijker worden om zich om te scholen naar een baan in de techniek, zonder dat ze hun WW-uitkering verliezen.