Toch met prepensioen via vitaliteitsregeling?

8 juni 2011 | Door redactie

Werkgevers en vakbeweging pleiten voor de mogelijkheid om de vitaliteitsregeling in te zetten voor vervroegd pensioen. Dat stelt het Nederlands Dagblad naar aanleiding van een vertrouwelijke notitie waarover de krant beschikt. Het kabinet wil deze regeling eigenlijk alleen openstellen voor deeltijdpensioen en tussentijds verlof.

De vitaliteitsregeling gaat de spaarloon- en levensloopregeling vervangen. De ministeries van Financiën, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben de afgelopen maanden uitvoerig overleg gevoerd over de invulling van deze nieuwe regeling. Hieruit is echter nog geen definitief plan voortgekomen. Dat komt mede door het ontbreken van een sociaal akkoord. Het kabinet hoopt binnenkort meer informatie over de vitaliteitsregeling te kunnen geven.

Op Prinsjesdag meer duidelijkheid

Genoemde spaarregelingen zijn populair onder werknemers. 67% van de salarisadministrateurs geeft aan dat er in hun onderneming zowel werknemers zijn die de spaarloonregeling gebruiken als werknemers die levenslopen (bron: Salaris Trendonderzoek 2010). De spaarloonregeling is nog steeds het populairst.
Het kabinet komt waarschijnlijk op Prinsjesdag met een concreet wetsvoorstel voor de aanstaande vitaliteitsregeling. Dan wordt ook meteen duidelijk of de regeling voor prepensioen te gebruiken zal zijn of niet.