Tool: kosten-batenanalyse duurzame inzetbaarheid

Met een nieuwe tool van TNO krijgen werkgevers inzicht in de kosten en baten van duurzame inzetbaarheid. Werkgevers willen wel aan de slag gaan met duurzame inzetbaarheid, maar hebben vaak geen duidelijk beeld van wat het oplevert.

8 november 2016 | Door redactie

TNO heeft in samenwerking met het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid een tool ontwikkeld waarmee werkgevers kunnen achterhalen wat investeringen in duurzame inzetbaarheid nu eigenlijk opleveren. De kosten-batentool helpt organisaties kosten te besparen en duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. De tool maakt gebruik van data over duurzame inzetbaarheid uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgeversenquête Arbeid (WEA) van TNO en CBS en wordt elke twee jaar ge-update.

Langer doorwerken kan problemen opleveren

Investeren in duurzame inzetbaarheid is belangrijk om werknemers langer gezond en  gemotiveerd aan het werk te houden. Door de vergrijzing en de verhoging van de AOW-leeftijd moeten meer werknemers langer doorwerken. Dat kan problemen opleveren als werknemers last hebben van hoge fysieke arbeidsbelasting en hun eigen werk niet meer (volledig) kunnen doen. Ook psychosociale arbeidsbelasting is een risico. Werknemers die werkstress hebben door te hoge werkdruk – bijvoorbeeld door de combinatie werk en mantelzorg – lopen risico dat zij langdurig ziek thuis komen te zitten.

Bevorderen gezonde arbeidsomstandigheden

Met beleid gericht op het bevorderen van gezonde arbeidsomstandigheden, kan de werkgever voorkomen dat werknemers ziek worden door werk en verzuimen. Bijvoorbeeld met maatregelen voor omscholing, passende arbeid, en werkplekaanpassingen. Daarmee moet de werkgever wel vroeg genoeg beginnen en hierbij de arboprofessional en de ondernemingsraad betrekken.

Op de site van Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid vindt u meer informatie over de tool.