Triobaanregeling oplossing voor vergrijzing?

25 februari 2011 | Door redactie

Om oudere werknemers langer en gezond aan het werk te houden met behoud van een redelijk inkomen, heeft FNV Bondgenoten in samenwerking met werkgeversvereniging AWVN een plan gemaakt om deeltijdwerk bij oudere werknemers te stimuleren. In de zogenoemde triobaanregeling doen drie oudere werknemers het werk van twee fulltimers.

In de triobaanregeling werken drie werknemers tweederde van hun arbeidstijd om op deze manier twee fulltime functies te vervullen. De bedoeling is dat zij daarbij 85% van hun oude salaris krijgen uitbetaald. De aanvulling tussen 66,7% (op basis van een 2/3e baan) en 85% moet worden gefinancierd uit verschillende bronnen, zoals bestaande seniorenregelingen in cao's. Verder zijn de werknemers in deze regeling verplicht om fulltime te werken als de collega's met wie zij een triobaan delen, vrije dagen opnemen. Ook wordt een deel van het pensioen naar voren gehaald, waardoor deze werknemers in feite in deeltijdpensioen werken.

Oplossing bij onregelmatig werk

FNV denkt dat de triobaan vooral van pas komt in organisaties waar veel werknemers in onregelmatige of nachtdiensten werken en vaak niet de mogelijkheid bestaat om deze werknemers vrij te stellen van onregelmatige diensten of nachtarbeid. Of het ook voor andere organisaties een oplossing is, zal de komende tijd moeten blijken. Het concept is door de European Trade Union Conference (ETUC) – een Europese internationale vakbondorganisatie – in ieder geval bekroond met een ETUC Award voor ‘the most innovative way of organising working time in good social partnership'.