Uitval voorkomen met belastbaarheidsonderzoek

10 oktober 2013 | Door redactie

Nu iedereen langer moet doorwerken, krijgen veel arbodeskundigen de vraag wat ze kunnen doen om medewerkers veilig en gezond aan het werk te houden. Met de Age & Load Expert Tool (ALERT) van TNO kunt u kijken of de werkbelasting en belastbaarheid in uw organisatie in balans zijn.

Als arboprofessional moet u vroegtijdige uitval van medewerkers voorkomen, duurzame functies creëren en leeftijdsgebonden risico’s voor uw organisatie in kaart brengen. Om te beoordelen of de functies in uw organisatie zich ervoor lenen om op een gezonde manier langer door te werken, kunt u met de Age & Load Expert Tool (ALERT) van TNO (pdf):

  • de werkbelasting in uw organisatie beoordelen op het gebied van fysieke belasting, omgevingsbelasting, psychische belasting (emoties) en perceptief-mentale belasting (beleving van werkdruk en werkstress) en bepalen welk van deze vier aspecten voor uw organisatie het zwaarst weegt;
  • in overleg met TNO, collega’s en leidinggevenden maatregelen bedenken om tot een acceptabele werkbelasting te komen. Bijvoorbeeld ergonomische oplossingen, hulpmiddelen, ICT, slimme werkstrategieën, functieroulatie, mobiliteit of aangepaste werktijden en deze oplossingen toetsen op effectiviteit en praktische haalbaarheid.

Oudere heeft minder lichamelijke kracht dan jongere

TNO hanteert aparte gezondheidskundige grenswaarden voor jongere en oudere medewerkers. Een 45-plusser heeft immers minder lichamelijke kracht dan een jongere. Ook heeft hij na inspanning meer tijd nodig om te herstellen. Het geheugen en de reactiesnelheid nemen ook af als je ouder wordt. Het verlies aan fysieke en mentale vermogens kan meestal worden gecompenseerd door slimme werkstrategieën.

Oudere heeft voorbeeldfunctie bij veiligheid

Ook zijn ouderen vaak voorzichtiger. Hierdoor hebben ze een belangrijke voorbeeldfunctie in het zorgen voor een veilige werkvloer. Een verlies aan lichamelijke kracht hoeft dus zeker niet te betekenen dat een oudere werknemer minder inzetbaar is. Om de werkbelasting in uw organisatie te bepalen, komt TNO bij u langs voor interviews en werkbezoeken. Meer informatie hierover kunt u vinden via ‘Inzetbaarheid en loopbanen’ op de website van TNO.