Verbetering duurzame inzetbaarheid door amplitie

23 mei 2023 | Door redactie

Voor de arboprofessional is preventie belangrijk om werknemers gezond en tevreden aan het werk te houden. Daarbij wordt een steeds groter beroep op de werknemer zelf gedaan. Amplitie is in opkomst: het vergroten van groei en vaardigheden van werknemers.

Het begrip amplitie komt uit de positieve psychologie. Dit vakgebied richt zich niet zozeer op problemen in het functioneren van werknemers, maar juist op kansen om het functioneren te verbeteren. Werkgevers kunnen dat doen door maatregelen te nemen die de persoonlijke en professionele ontwikkeling en vaardigheden van werknemers vergroten. In de praktijk is amplitie een verzamelnaam voor duurzame inzetbaarheid, loopbaanontwikkeling, leefstijl en werkplezier. Een voorbeeld van amplitie is te vinden in de bouwsector. Daar hebben werknemers al heel lang de mogelijkheid aan een PMO mee te doen, gecombineerd met een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Werknemers krijgen advies in de vorm van loopbaan- en leefstijlcoaching en voorlichting over financiën en opleidingen.

Werknemers betrekken bij invoeren amplitiebeleid

Als een werkgever een amplitiebeleid wil invoeren, kan dat weerstand oproepen. Werknemers kunnen bang zijn dat de werkgever zich met hun leefstijl gaat bemoeien en dat ze met hogere werkdruk te maken krijgen. Worden ze niet getraind om meer werk te doen in plaats van dat het  werkvolume beheerst wordt? Als arboprofessional is het belangrijk om duidelijk te maken dat amplitie naast preventie bestaat. Maatregelen voor een gezonde en veilige werkvloer en om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen, blijven net zo belangrijk. Betrek de werknemers bij het bedenken van maatregelen, zodat ze zich als het ware mede-eigenaar van de aanpak voelen. Betrek ook de ondernemingsraad (OR) erbij, want die heeft instemmingsrecht op de invoering van een amplitiebeleid.

Lees meer over amplitie in het verdiepingsartikel Vaardigheden en persoonlijke groei werknemer stimuleren.