Vraag ESF-subsidie aan voor arboproject

Is uw organisatie van plan binnenkort een project te starten om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren en wilt u daarbij een externe adviseur inschakelen, dan kunt u ter financiering van dit project sinds vandaag subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) aanvragen.

19 oktober 2015 | Door redactie

Van 19 oktober (9.00 uur) tot en met 13 november 2015 (17.00 uur) kunnen organisaties bij het Agentschap SZW de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid aanvragen voor projecten in het kader van personeelsbeleid dat erop gericht is om werknemers zo lang en gezond mogelijk te laten werken. Wilt u advies over het invoeren van zulk beleid, dan is voor het inschakelen van een externe adviseur maximaal € 10.000 subsidie per project beschikbaar. Uiteraard moet u aan de aanvraagcriteria voldoen. Ook is uw organisatie zelf verantwoordelijk voor ten minste de helft van de projectkosten.

Advies over verbeteren van arbeidsomstandigheden

De externe adviseur kan een bedrijfs- of organisatiescan uitvoeren of (periodiek) onderzoek doen naar de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Ook kunt u bijvoorbeeld advies inwinnen over:

  • maatregelen voor gezond en veilig werken;
  • het bevorderen van de leercultuur;
  • het aanpassen van de organisatie van het werk;
  • het stimuleren van interne en externe mobiliteit;
  • het stimuleren van een flexibele werkcultuur;
  • het invoeren van flexibele arbeidstijden (tool).

Beschrijving van mogelijkheden ESF-subsidie

Om een idee te krijgen van mogelijke projecten en thema’s waarvoor u subsidie kunt aanvragen, kunt u het document ‘Thema’s en voorbeelden’ (doc) downloaden.