Vraag ESF-subsidie aan voor arboproject

19 oktober 2015 | Door redactie

Is uw organisatie van plan binnenkort een project te starten om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren en wilt u daarbij een externe adviseur inschakelen, dan kunt u ter financiering van dit project sinds vandaag subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) aanvragen.

Van 19 oktober (9.00 uur) tot en met 13 november 2015 (17.00 uur) kunnen organisaties bij het Agentschap SZW de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid aanvragen voor projecten in het kader van personeelsbeleid dat erop gericht is om werknemers zo lang en gezond mogelijk te laten werken. Wilt u advies over het invoeren van zulk beleid, dan is voor het inschakelen van een externe adviseur maximaal € 10.000 subsidie per project beschikbaar. Uiteraard moet u aan de aanvraagcriteria voldoen. Ook is uw organisatie zelf verantwoordelijk voor ten minste de helft van de projectkosten.

Advies over verbeteren van arbeidsomstandigheden

De externe adviseur kan een bedrijfs- of organisatiescan uitvoeren of (periodiek) onderzoek doen naar de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Ook kunt u bijvoorbeeld advies inwinnen over:

  • maatregelen voor gezond en veilig werken;
  • het bevorderen van de leercultuur;
  • het aanpassen van de organisatie van het werk;
  • het stimuleren van interne en externe mobiliteit;
  • het stimuleren van een flexibele werkcultuur;
  • het invoeren van flexibele arbeidstijden (tool).

Beschrijving van mogelijkheden ESF-subsidie

Om een idee te krijgen van mogelijke projecten en thema’s waarvoor u subsidie kunt aanvragen, kunt u het document ‘Thema’s en voorbeelden’ (doc) downloaden.