Vraag tussen 14 en 25 november ESF-subsidie aan

8 september 2016 | Door redactie

Van 14 tot en met 25 november kunnen werkgevers weer ESF-subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. De subsidieregeling is wel beperkt ten opzichte van 2015.

De subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) moet werkgevers stimuleren om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Wie geïnteresseerd is in de subsidie, moet erop letten dat de voorwaarden zijn gewijzigd. Zo is verduidelijkt dat de subsidie niet bedoeld is om scholing, technische innovatie of procesverbetering te bekostigen. Alleen kosten voor het inhuren van een externe adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn subsidiabel. De werkgever moet voor het project minimaal € 12.000 aan subsidiabele kosten begroten. Hij kan tot 50% van de projectkosten vergoed krijgen, met een maximum van € 10.000.

Subsidieregeling eist betrokkenheid werknemers

Twee andere nieuwe eisen zijn dat de werkgever een projectomschrijving moet opsturen en werknemers actief moet betrekken bij de planvorming, implementatie en evaluatie van het project. De werkgever kan hiervoor de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging benaderen. Een overzicht van de aanvraagcriteria is te vinden op de site van Agentschap SZW. Daar kan de werkgever de subsidie ook aanvragen en voorbeelden vinden van organisaties die hem voorgingen.

Beschikbare subsidiebedrag flink verlaagd

Eind 2015 verhoogde staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het budget voor de ESF-subsidie van dat jaar naar € 30 miljoen vanwege een toegenomen populariteit. Desondanks bedraagt het subsidieplafond van 2016 maar € 13 miljoen. Daarnaast is de duur van het aanvraagtijdvak verkort. Vorig jaar stond de regeling 26 dagen open, terwijl de werkgever zijn aanvraag nu tussen 14 november en 25 november moet indienen.
Overigens is er nog een tweede ESF-regeling voor duurzame inzetbaarheid gestart, maar deze is niet bedoeld voor individuele werkgevers. Het aanvraagtijdvak van die regeling begint 19 september.