Wat als uw werknemer straks scholing weigert?

23 mei 2014 | Door redactie

Als uw werknemer tijdens zijn dienstverband scholing weigert en u hem op een later moment ontslaat, moet u dan een hogere transitievergoeding betalen? Fractieleden van de VVD in de Eerste Kamer zijn hier bezorgd over. Zij denken dat de Wet werk en zekerheid werknemers stimuleert om tijdens hun dienstverband scholing te weigeren, omdat dit bij ontslag een hogere transitievergoeding betekent.

Om de brede inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren, kunt u straks bij ontslag de scholingskosten in aftrek brengen op de transitievergoeding. De VVD is dus bang dat deze regel uit de Wet werk en zekerheid uw werknemers aanzet tot het weigeren van scholing, omdat dit een hogere transitievergoeding met zich meebrengt. Ze zouden op deze manier in feite dus ‘beloond’ worden voor het feit dat ze zich niet inzetten voor hun inzetbaarheid.

Werknemer heeft zelf belang bij scholing

De regering denkt dat dit in de praktijk wel meevalt. In de Memorie van antwoord bij het Wetsvoorstel werk en zekerheid (pdf) geeft de regering aan dat een werknemer er zelf ook belang bij heeft om te werken aan zijn arbeidsmarktperspectief. De regering vindt het bovendien terecht dat een werknemer een volledige transitievergoeding krijgt als u als werkgever tijdens het dienstverband niet heeft geïnvesteerd in scholing. De werknemer kan de transitievergoeding in dat geval gebruiken om zich alsnog bij of om te scholen. De vraag is of werknemers dat ook echt zullen doen; het is namelijk niet verplicht om de transitievergoeding te besteden aan scholing.

Scholingskosten van transitievergoeding aftrekken

Kosten die u tijdens het dienstverband maakt om de brede inzetbaarheid van uw werknemers te bevorderen, mag u aftrekken van de transitievergoeding die u verschuldigd bent bij ontslag als de Wet werk en zekerheid wordt ingevoerd. Welke scholingskosten u straks mag verrekenen en hoe u dit kunt aantonen, wordt nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur. De Stichting van de Arbeid heeft hiervoor al een voorstel gedaan, maar de regering moet nog op dat voorstel reageren.