Webinar over aanvraag subsidie ESF-regeling

17 juni 2016 | Door redactie

In september start een nieuwe ESF-regeling voor projecten om werknemers langer en gezond te laten doorwerken. Agentschap SZW organiseert een webinar over de regeling om potentiële aanvragers te informeren over de voorwaarden en werking van de regeling.

Om organisaties te informeren die overwegen van de ESF-regeling gebruik te gaan maken, organiseert Agentschap SZW op 23 juni 2016 een webinar. Een medewerker van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap SZW leggen online het doel en de werking van de regeling uit en geven voorbeelden van projecten die voor de subsidie (tool) die in aanmerking kunnen komen. Tijdens het webinar kunt u ook vragen stellen die meteen beantwoord zullen worden. Bijvoorbeeld over de precieze voorwaarden,  de financiële afhandeling en de samenwerking met derden.

Stimuleren duurzame inzetbaarheid

Langer doorwerken is een speerpunt van het overheidsbeleid. Dat moet echter wel op een gezonde en veilige manier gebeuren. Werkgevers moeten daarvoor de juiste arbeidsomstandigheden creëren. De ESF-regeling is bedoeld om organisaties te ondersteunen bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Voor individuele bedrijven is er  later dit jaar waarschijnlijk de mogelijkheid om als werkgever subsidie aan te vragen. U kunt zich voor het webinar aanmelden via de site van Agentschap SZW. Het webinar is na afloop  terug te kijken.