Werken aan preventie met 'Alles is gezondheid'

23 oktober 2013 | Door redactie

Overheid, bedrijfsleven en een groot aantal maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om ervoor te zorgen dat mensen gezond kunnen werken, wonen en leren. Ook moet er meer aandacht komen voor gezondheidsbescherming en preventie in de gezondheidszorg. Dat blijkt uit het Nationaal Programma Preventie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’ (pdf) loopt van 2014 tot en met 2016. Het programma moet er onder meer voor zorgen dat de kennis en het bewustzijn over gezond en veilig werken verbeteren en dat medewerkers werk en mantelzorg gemakkelijker kunnen combineren. Deze factoren in het privéleven dragen immers bij aan de stress die medewerkers op het werk ervaren. Verzuim en verlies aan arbeidsproductiviteit kosten werkgevers veel geld. De totale kosten van gezondheidsgerelateerde arbeidsuitval (minder productiviteit, verzuim, arbeidsongeschiktheid, zorgkosten) zijn ongeveer € 26 miljard per jaar. Psychische klachten zijn een steeds grotere oorzaak van uitval door medewerkers. Gezondheid is dus ook van grote economische waarde voor werkgevers.

Maatregelen voor gezond werken

Om gezond en veilig werken te stimuleren, worden onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • Duurzame inzetbaarheid bevorderen door actief gezondheidsbeleid en kennisverspreiding in organisaties.
  • Een actief gezondheidsbeleid in mkb-organisaties stimuleren met het Actieplan Gezond Bedrijf, dat in 2014 van start zal gaan. Eind dit jaar wordt de Tweede Kamer hier verder over geïnformeerd.
  • Preventie hoger op de agenda van sociale partners zetten door arbocatalogi te ontwikkelen, cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid te maken en structureel gezondheidsbeleid te voeren gericht op een goede algemene gezondheid en goede arbeidsomstandigheden.
  • Gezonde voeding stimuleren in bedrijfscatering. Er wordt gewerkt aan een gezond, wetenschappelijk onderbouwd cateringconcept.
  • De database van het Centrum Gezond Leven beschikbaar maken voor een groter publiek. Daarin staan interventies voor het stimuleren van een gezonde leefstijl van werkenden.

Nationaal Programma Preventie start in 2014

De rijksoverheid, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties overleggen nu welke afspraken, acties en doelstellingen moeten worden gerealiseerd binnen het Nationaal Programma Preventie. In februari 2014 organiseren de partijen een startconferentie voor ‘Alles is gezondheid’.