Werkgever investeert te weinig in scholing

14 september 2015 | Door redactie

Veel werkgevers blijken minder vaak te investeren in de scholing van werknemers. Mogen werknemers wel scholing volgen, dan gaat het vaak om de werknemers met een vast contract, terwijl het juist de werknemers met een tijdelijk contract zijn die scholing nodig hebben voor hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Het aantal investeringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid neemt niet toe volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uit het rapport ‘Vraag naar arbeid 2015’ (pdf) blijkt verder dat werkgevers minder inzetten op investeringen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, de combinatie van arbeid en zorg en de arbeidsomstandigheden. Telewerken is ook een manier om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Telewerken zorgt namelijk voor een goede balans tussen werk en de zorgtaken van werknemers. Toch neemt het aantal organisaties met telewerkers af: van 46% in 2011 naar 38% in 2013.

Meer ouderen (blijven) aan het werk

Veel organisaties vinden een diversiteitsbeleid – specifiek beleid voor het aantrekken van bepaalde doelgroepen in de organisatie – niet zo belangrijk. Het zijn met name de overheid en de zorg  die hieraan aandacht besteden. Ook is het aandeel vrouwen in leidinggevende functies nog relatief laag en slechts 14% van de organisaties geeft hieraan prioriteit; in 2011 ging het nog om 18%. Verder loopt het aantal leidinggevenden met een niet-westerse achtergrond achter. Alleen het aantal werkenden ouderen gaat volgens de overheid in de juiste richting; steeds meer ouderen blijven werken en werkgevers staan hier ook positiever tegenover.

Invloed van uw OR bij inzetbaarheid en opleidingen

Ook uw OR kan een belangrijke rol spelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid: uw instemmingsrecht (artikel 27 WOR) is namelijk van toepassing als het gaat om een wijziging op het gebied van de arbeidsomstandigheden of bij een wijziging van het opleidingsbeleid. Ook een gewijzigde regeling op het aanstellingsbeleid valt onder uw instemmingsrecht. Vergeet ten slotte niet dat u ook zelf een voorstel aan uw bestuurder kunt doen door gebruik te maken van uw initiatiefrecht.