Werkgevers pleiten voor inzetbaarheid in cao

26 januari 2016 | Door redactie

Het cao-overleg moet zich in 2016 focussen op de onderwerpen ‘toegevoegde waarde’, ‘flexibiliteit’ en ‘inzetbaarheid’. Dat blijkt uit de Nota arbeidsvoorwaarden 2016 van werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN.

De werkgeversverenigingen vinden het belangrijk dat de cao-onderhandelingen zich blijven richten op eigentijdse arbeidsvoorwaarden. VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN willen dat er bij de onderhandelingen over loon meer aandacht komt voor de toegevoegde waarde van werknemers binnen een organisatie en dat er minder wordt gekeken naar dienstjaren en leeftijd. Dat blijkt uit de Nota arbeidsvoorwaarden 2016 (pdf).

Arbeidsvoorwaarden meer generatiebestendig

Daarnaast zien de werkgevers graag in cao’s (tools) dat de arbeidsvoorwaarden ‘generatiebestendig’ worden. De arbeidsvoorwaarden moet daardoor meer de nadruk leggen op duurzame inzetbaarheid, productiviteit en ontwikkelpotentieel bij de werknemers. Daarvoor is er meer scholing en loopbaanondersteuning nodig, maar daarmee zou er ook een plicht moeten komen om die ondersteuning te gebruiken.

Goede werk-privébalans realiseren

In steeds meer cao’s worden afspraken opgenomen over duurzame inzetbaarheid. Door werknemers duurzaam in te zetten, kunnen ze langer doorwerken. Door hierop te investeren, halen werknemers meer energie uit hun werk en verbetert de werk-privébalans. Om dat te bereiken kunnen werkgevers inzetten op een levensfasegericht beleid, taakverbreding en taakroulatie en scholing onderdeel maken van de werkcultuur