Werknemer moet zelf aan het roer gaan staan

18 oktober 2013 | Door redactie

Sinds gisteren is de website ‘Neem jij initiatief op je werk?’ in de lucht. De site biedt tips en adviezen aan werknemers om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. Van werknemers wordt namelijk steeds vaker verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid, mobiliteit en scholing.

De website ‘Neem jij initiatief op je werk?’ werd gisteren gelanceerd door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst over duurzaam en flexibel werken. Werknemers kunnen op de website adviezen en tips vinden om te investeren in hun duurzame inzetbaarheid. Op die manier kunnen zij bouwen aan een sterkere positie op de arbeidsmarkt.

Tips en praktijkvoorbeelden om inzetbaarheid te vergroten

Werknemers kunnen op de site vragen beantwoorden op drie terreinen: ‘kansen benutten’, ‘jezelf ontwikkelen’ en ‘ontdek je mogelijkheden’. Na een vragenronde krijgt de werknemer zijn score te zien. Kan de werknemer op één van de terreinen nog winst behalen – en zo zijn inzetbaarheid vergroten – dan kan hij op de site verschillende tips vinden. Ook zijn er praktijkvoorbeelden op de site te lezen van werknemers die bezig zijn met het vergroten van hun eigen duurzame inzetbaarheid.

Werknemer is zelf verantwoordelijk voor mobiliteit

Bent u al bezig met het thema duurzame inzetbaarheid? Besteed dan ook zeker aandacht aan de eigen verantwoordelijkheid van werknemers, bijvoorbeeld door de site onder hun aandacht te brengen. Nu de arbeidsmarkt onder druk staat en er veel baanonzekerheid is, moeten werknemers zelf actie ondernemen om hun mobiliteit te vergroten.