Wijs uw werknemers op de gratis Werkscan

14 november 2013 | Door redactie

Met de Werkscan krijgen werknemers inzicht in hun werkvermogen. Het werkvermogen is de balans tussen de belastbaarheid van een werknemer en de eisen die het werk aan hem stelt. Aan de hand van de Werkscan kunnen werknemers hun duurzame inzetbaarheid verbeteren. Na het invullen van de vragenlijst, kan een deelnemer eventueel contact leggen met een arbeidsdeskundige om concrete verbeterpunten op te stellen.

Wilt u werknemers helpen om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten? Laat hen dan de Werkscan invullen. De Werkscan is een online vragenlijst en brengt het werkvermogen van de deelnemer in kaart. De werknemers krijgen een advies over wat zij kunnen doen om een goede balans te creëren tussen werk en belastbaarheid.

Afspraken maken met een arbeidsdeskundige

Tijdens de Werkscan beantwoordt de deelnemer vragen over onder andere het werk, zijn gezondheid, carrièrewensen en het werkplezier. Op basis daarvan wordt het werkvermogen bepaald. Na het invullen krijgt de deelnemer de resultaten direct te zien. Als daar aanleiding toe is, kan de deelnemer na het invullen van de scan een gesprek aanvragen met een arbeidsdeskundige. Die kan hij zelf selecteren aan de hand van een plattegrond. In zo’n gesprek kunnen ze afspraken maken om de inzetbaarheid te vergroten. De Werkscan is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC). Het invullen van de scan is gratis.