Zorg dat oude wijn geen azijn wordt

13 juli 2010 | Door redactie

Soms wordt oude wijn azijn, oftewel: voor veel managers is het lastig om goed om te gaan met oudere werknemers met een negatieve werkhouding. Wilt u wat veranderen in de organisatie, dan zijn het vaak de senioren die er geen zin meer in hebben. Zij hebben dan ook vaak al heel wat reorganisaties meegemaakt.

Tegenwoordig wordt er sterk ingezet op langer doorwerken. Leidinggevenden worden maar al te snel van ‘discriminatie' beticht als ze oudere werknemers lozen of niet aannemen. Het is wel heel kort door de bocht om dit als discriminatie te bestempelen. Maar veel managers merken dat oudere werknemers relatief aardig wat kosten, terwijl hun productiviteit zeker niet hoger wordt naarmate ze ouder worden. Onderzoek toont telkens weer aan dat Nederlandse werkgevers een vergrijzend personeelsbestand vooral associëren met oplopende arbeidskosten, zonder dat daar productiviteitsgroei tegenover staat.

Ontevreden over jonge manager

Hoe dan ook, u zult vanwege de vergrijzing toch met de senioren in uw (project-)team moeten weten om te gaan. Makkelijk is dat niet altijd. Soms ligt het aan simpele dingen als uw eigen leeftijd: u heeft als leidinggevende nu eenmaal meer kans van slagen als u ouder bent dan uw ondergeschikten. Werknemers met een leidinggevende die jonger is dan zijzelf, zijn vaak ontevreden en voelen zich slecht begrepen. Dat blijkt althans uit recent onderzoek van GITP.

Oudere werknemers 

Hoe kunt u het beste met oudere werknemers omgaan?

  • Wees in de omgang met oudere werknemers mild. Geef ze meer ruimte om zaken op hun eigen manier op te pakken. Ouderen hebben minder behoefte aan netwerken en coördineren. Dit kunstje hoeven ze, in tegenstelling tot jongere werknemers, niet meer van u af te kijken.
  • Geef bij organisatieveranderingen de meest kritische teamgenoten een voortrekkersrol. Dit zullen vaak senioren zijn, omdat die vergelijkbare situaties vaak al eerder hebben meegemaakt en dus de mogelijke consequenties kennen. Als zij voldoende in te brengen hebben, worden ze juist vaak voorstanders. Zo wordt oude wijn geen azijn, maar een echte 'vintage'. Complex, maar met een rijp en rijk boeket, zonder bittere tanines!