Zo werkt uw organisatie aan duurzame inzetbaarheid

Met de stijgende pensioenleeftijd en de krapte op de arbeidsmarkt is het in het belang van zowel werkgevers als werknemers om gezamenlijk het beste beentje voor te zetten om ervoor te zorgen dat werknemers van alle generaties gezond van lichaam en geest blijven.

Duurzame inzetbaarheid voor betere balans werk-privé

In het personeelsbeleid kan de werkgever rekening houden met de specifieke omstandigheden in de verschillende levensfasen van de medewerkers. Zo blijven ze duurzaam inzetbaar. Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan een lager verzuim. De werknemers kunnen de balans tussen werk en privé goed houden, waardoor ze langer gemotiveerd en uitgerust aan het werk blijven.

Wat, waarom en hoe?

Deze toolbox zet alle aandachtspunten voor een levensfasebewust personeelsbeleid onder elkaar. U vindt achtereenvolgens antwoord op de vragen wat, waarom en hoe u aan de slag moet met duurzame inzetbaarheid van werknemers.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo werkt uw organisatie aan duurzame inzetbaarheid

  Alle aandachtspunten voor een levensfasebewust beleid op een rijtje

  Het is niet makkelijk om goede werknemers te vinden. Daarom is het zaak om de werknemers aan uw organisatie te binden. Voor jonge werknemers moet hun baan  voldoende uitdaging en groei mogelijk zijn, oudere werknemers willen gezond hun pensioen halen. Door het voeren van een levensfasebewust personeelsbeleid houdt de werkgever de ervaring van oudere werknemers in huis, maar biedt hij jongere werknemers perspectief. Deze toolbox loodst u langs de mogelijkheden die werkgevers hierbij hebben, van het uitvoeren van een periodiek medisch onderzoek tot het invoeren van een generatiepact. 

 • 2

  Duurzame inzetbaarheid in een notendop

  Met leeftijdsbewust beleid werknemers gezond houden

  Nieuws Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum: 02-12-2021

  Steeds vaker lopen verschillende generaties rond op de werkvloer. Dat brengt een hoop verschillen met zich mee, maar ook nieuw kansen. In een nieuwe publicatie laat de SER zien welke dat zijn en hoe werkgevers hiervan kunnen profiteren door leeftijdsbewust beleid te ontwikkelen.


  Wat mag er wel en niet bij duurzame inzetbaarheid?

  Vraag & Antwoord Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum: 07-10-2022

  Ik hoor overal over duurzame inzetbaarheid, maar ik dacht dat speciale maatregelen in de organisatie speciaal voor ouderen zorgen voor verboden leeftijdsdiscriminatie. Wat mag onze organisatie wel en niet afspreken om de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden af te stemmen op de leeftijd van werknemers?


  Verschillende generaties

  Infographic Leidinggeven Publicatiedatum: 23-04-2020

  Op de werkvloer zullen medewerkers op te delen zijn in verschillende generaties. Bent u op de hoogte van hun kenmerken en voorkeuren, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie?


  In hoeverre moeten we de OR betrekken bij leeftijdsbewust beleid?

  Vraag & Antwoord Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum: 15-12-2022

  In hoeverre moeten we de ondernemingsraad (OR) betrekken bij ons beleid voor duurzame inzetbaarheid? Heeft de OR bijvoorbeeld instemmingsrecht?


 • 3

  Het belang van duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie

  Gezond doorwerken tot het pensioen

  Verdiepingsartikel Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum: 03-12-2021

  Met de stijgende pensioenleeftijd en de krapte op de arbeidsmarkt is het in het belang van zowel werkgevers als werknemers om gezamenlijk het beste beentje voor te zetten en gezond van lichaam en geest te blijven, ook op latere leeftijd. Maar waar te beginnen? In dit artikel leest u over het proces van meting en diagnose van de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie.


  Risico op verzuim door slechte werkprivébalans

  Nieuws Balans werk-privé Publicatiedatum: 02-04-2021

  Als werknemers op hun werk niet de ruimte en het begrip krijgen om problemen in de privésfeer op te lossen, zoeken ze naar andere mogelijkheden. Die hoeven niet per se gunstiger uit te pakken voor de werkgever. In de meeste gevallen melden ze zich namelijk ziek.


 • 4

  De balans opmaken in uw organisatie

  Diversiteit meenemen bij de risicobeoordeling

  Nieuws Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 11-01-2023

  Werkgevers die oog hebben voor diversiteit zouden daar ook aandacht voor moeten hebben bij het maken van de risico-inventarisatie. Niet alle werknemers lopen namelijk dezelfde risico’s. Sommige groepen werknemers zijn kwetsbaarder en hebben daardoor bijzondere behoeften in hun werk.


  Onderzoeken naar werknemerswelzijn kunnen vaak beter

  Verdiepingsartikel Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum: 07-03-2022

  Werknemerswelzijn, werkgeluk, baantevredenheid, engagement, duurzame inzetbaarheid... Eén voor één populaire termen die tegenwoordig in organisaties rondzoemen.Maar wat kunt u er precies mee? Hoe maakt u zoiets als werknemerswelzijn meetbaar? En hoe zorgt u ervoor dat de meetresultaten waarde toevoegen aan de organisatie?


  Vitaliteitscheck: hoe fit zijn werknemers eigenlijk?

  Verdiepingsartikel Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 22-05-2024

  Vitale werknemers dragen bij aan een effectieve bedrijfsvoering. Werknemers die zich fit voelen, leveren immers kwaliteit en gaan met plezier naar hun werk. Dat zorgt voor minder verzuim en komt bovendien ten goede aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Een gedegen bedrijfsvoering valt of staat dus met de vitaliteit van uw werknemers. Om na te gaan hoe het precies met de vitaliteit is gesteld, kunt u hen een zogeheten vitaliteitscheck aanbieden.


  Het preventief medisch onderzoek (PMO) in vijf fasen

  Tool Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 27-12-2022

  Gebruik deze tool om een preventief medisch onderzoek (PMO) te implementeren in uw organisatie.


 • 5

  Maatregelen voor betere vitaliteit

  Sporten onder werktijd voorkomt verzuim

  Tool Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum: 03-02-2022

  Uw organisatie is niet verplicht om werknemers te laten sporten onder werktijd, maar de werkgever plukt er wél de vruchten van.


  Werken aan gezondheid en vitaliteit

  Verdiepingsartikel Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum: 28-02-2023

  Het is nu ruim tien jaar geleden dat voor het eerst werd geaccepteerd dat een werkgever zich verdiepte in de leefstijl van werknemers. Vraag mensen wat ze het allerbelangrijkst vinden in het leven en het overgrote deel zal zonder aarzelen 'gezondheid' noemen. Volop kunnen participeren in de maatschappij, niet worden gehinderd door fysieke of geestelijke beperkingen en tot op hoge leeftijd fit, scherp en energiek blijven, dat is wat iedereen wil. Welke rol kan de werkgever daarbij spelen?


  Fysiek en mentaal in beweging komen

  Verdiepingsartikel Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum: 15-08-2022

  Onderdeel van een gezonde leefstijl is beweging. Voldoende bewegen is belangrijk, want het verlaagt de kans op onder andere diabetes en hart- en vaatziekten. Welke gezondheidsvoordelen leveren voldoende beweging op en hoe kunt u als arboprofessional werknemers ertoe aanzetten om in beweging te komen?


  Zo pakt u alcohol- en drugsgebruik (ADM) op het werk aan

  Toolbox Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 15-07-2022

  Als werkgever draagt u zorg voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van uw werknemers. Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen kan risico’s met zich meebrengen op de werkvloer – zowel voor individuele werknemers als voor hun collega’s. Bovendien loopt uw organisatie het risico op schade: verzuim en productieverlies door middelengebruik kosten werkgevers een hoop geld. Hoe eerder u problematisch gebruik of een verslaving signaleert, hoe eerder u snel effectieve hulp bieden. Daardoor wordt de kans op herstel groter. Deze toolbox helpt u hierbij.


  De arbeids- en organisatiedeskundige voor duurzame inzetbaarheid

  Verdiepingsartikel Arbodienst Publicatiedatum: 10-11-2022

  Bevlogen en vitale werknemers: de wens van iedere organisatie. De arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-deskundige) kan helpen om dit mogelijk te maken. Hij adviseert en stimuleert om duurzame inzetbaarheid in uw organisatie doeltreffend op te pakken. Waarbij kan een A&O-deskundige u helpen?


 • 6

  Levensfasebestendige arbeidsvoorwaarden

  Personeelsbeleid voor groeiende groep 55-plus werknemers

  Verdiepingsartikel Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum: 04-11-2022

  Demografische ontwikkelingen laten zien dat de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt de komende jaren relatief klein blijft. De groep 55-plus werknemers neemt juist toe. Toch blijven veel werkgevers zich richten op het aantrekken van de jongere werknemers: het beeld van de 55-plusser is namelijk (onterecht) niet zo positief. Door weinig te investeren in 55-plussers, laat u de talenten van een grote en groeiende groep werknemers onderbenut. Tijd voor verandering!


  Wat is een generatiepact?

  Vraag & Antwoord Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum: 01-02-2023

  Van een adviseur kreeg onze organisatie het advies om een generatiepact in het leven te roepen als onderdeel van het beleid voor duurzame inzetbaarheid. Wat houdt dit precies in?


  Generatiepact voor duurzame inzetbaarheid

  Infographic Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum: 30-01-2024

  Door de vergrijzing en de stijgende pensioenleeftijd is de gemiddelde werknemer steeds ouder. Een generatiepact kan een manier zijn om oudere werknemers langer op een goede manier aan het werk te houden. De organisatie spreekt dan arbeidsvoorwaarden af die oudere werknemers ontlasten en tegelijkertijd de weg kunnen vrijmaken voor de instroom van jongeren in de organisatie.


  Voer efficiënt een generatiepact in bij uw organisatie

  Tool Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum: 01-03-2023

  Een generatiepact houdt oudere werknemers langer inzetbaar en maakt de weg vrij voor jongeren. Hoe werkt het invoeren van zo'n regeling?


  Waar moeten we op letten bij fiscaal gunstig verlofsparen?

  Vraag & Antwoord Pensioen via de werkgever Publicatiedatum: 05-03-2024

  We hebben gelezen dat sinds 1 januari 2021 het fiscaal gunstig verlofsparen is verruimd van 50 naar 100 weken. We willen dit ook regelen voor onze werknemers. Waar moeten we op letten?  


  Voorbeeld reglement verlofsparen

  Tool Vakantiedagen Publicatiedatum: 14-02-2023

  Gebruik dit reglement om verlofsparen in uw organisatie te regelen.


  Hoe dragen opleidingen bij aan duurzame inzetbaarheid?

  Vraag & Antwoord Duurzame inzetbaarheid Publicatiedatum: 22-06-2022

  Werknemers die willen werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid moeten zich gedurende hun loopbaan voldoende ontwikkelen. Hoe kunnen ze dat het beste doen en hoe faciliteert uw werkgever dit?


  Werknemers stimuleren om regie over hun ontwikkeling te voeren

  Verdiepingsartikel Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum: 07-03-2024

  Werknemers die een leven lang leren en ontwikkelen. Dat is het ideale plaatje van de overheid. Maar het is ook een ideaal waar uw organisatie veel baat bij heeft. Met een sterke leercultuur kunt u stappen vooruitmaken en creëert u flexibiliteit. Dit permanente leren en ontwikkelen slaagt evenwel niet zomaar; daarvoor is de inzet van werknemers én u hard nodig.


 • 7

  Meer informatie

  Levensfasebewust personeelsbeleid

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Nederland is aan het vergrijzen en er moet steeds langer worden doorgewerkt. Tegelijkertijd zijn er steeds minder goed opgeleide jonge werknemers die de gepensioneerden kunnen vervangen. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers steeds langer productief en vitaal blijven? En hoe voorkomt u dat kennis en ervaring verloren gaan? Het is dus tijd om de vooroordelen over oudere werknemers te doorbreken en te zorgen voor een goed levensfasebewust personeelsbeleid. Tijdens de training Levensfasebewust personeelsbeleid leert u gebruik te maken van de personeelsinstrumenten die zorgen voor een doelmatig en efficiënt levensfasebewust personeelsbeleid binnen uw organisatie.