VERDIEPINGSARTIKEL

Houd uw werknemers relevant met duurzame carrières

Duurzaamheid is een hot topic in veel sectoren, maar wist je dat duurzame carrières ook bestaan? Een duurzame carrière betekent dat een werknemer kan doorgroeien binnen zijn organisatie, niet alleen door het maken van promotie, maar ook middels omscholing en bijscholing. Door een werknemer zich te laten ontplooien, creëert de werkgever een werkomgeving waarin werknemers met de tijd meegaan en het beste uit zichzelf kunnen halen. Zo blijven ze op lange termijn presteren en plezier halen uit het werk. Dat bevordert het behoud van talent en kennis.


22 juli 2021 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en Robert Half, www.roberthalf.nl/nl/contacteer-ons


Daarnaast is het van belang om bij de verdere ontwikkeling van werknemers ook hun weerbaarheid te stimuleren en hen de nodige tools te geven om gemakkelijker om te gaan met verandering. Dit helpt organisaties om competitief te zijn én te blijven in een snel veranderende markt.

Aanpassingsvermogen, ook wel de Adaptability Quotiënt (AQ) genoemd, is nu belangrijker dan ooit, want door digitalisering en robotisering verandert de inhoud van het werk sneller dan ooit. Een groter aanpassingsvermogen draagt ook positief bij aan het ontwikkelen van een duurzame carrière: zo stimuleren aanpassingsvermogen en het creëren van een duurzame carrière elkaar continu.

De kenniseconomie

Nederland staat bekend om zijn kennis en innovaties: het is een land met een sterke kenniseconomie. Dit is een belangrijk element van duurzame carrières, want aan de basis van dit concept ligt het idee van (om)scholing.

Door werknemers zich continu te laten ontwikkelen, zorg je ervoor dat het niveau van de kenniseconomie de concurrentie voor blijft. Werknemers en werkgevers moeten hiervoor beiden gemotiveerd zijn en elkaar de ruimte bieden voor verdere ontwikkeling.

1. Wens tot optimale inzetbaarheid

Een duurzame carrière start met de wens van de werknemer om optimaal inzetbaar te zijn. Een zekere mate van nieuwsgierigheid komt hier goed van pas! Want de handen uit de mouwen steken en bijspringen waar het nodig is, zorgt voor een grotere inzetbaarheid.

Voor de werknemer biedt dit nieuwe mogelijkheden en ervaringen, terwijl de werkgever minder afhankelijk wordt van externe kennis of mankracht.

Daarnaast is dit een kans voor werknemers om hun aanpassingsvermogen (Adaptation Quotiënt, AQ) (verdiepingsartikel) te tonen als iemand die gemakkelijk leert en zich weet aan te passen aan nieuwe situaties. Hiermee zorgt de werknemer ervoor dat hij voor de werkgever waardevol is en blijft.

2. Mogelijkheid tot training en bijscholing

Voldoende kans krijgen om bij te scholen is een tweede, belangrijke factor bij het uitbouwen van duurzame carrières. De arbeidsmarkt is continu aan het veranderen. Dit maakt ‘reskilling’ en ‘upskilling’ essentieel om bij te blijven.

Wat is reskilling en upskilling?

Reskilling: het doel van reskilling is om werknemers zodanig van nieuwe vaardigheden te voorzien, dat zij voor andere activiteiten kunnen worden ingezet (omscholing).

 

Upskilling: het doel van upskilling is om werknemers nieuwe vaardigheden leren om effectief en up-to-date te blijven in hun huidige rol (bijscholing).

Het is aan de werkgever om levenslang leren een plaats te geven binnen de organisatie. Maar er ligt ook een stukje verantwoordelijkheid bij de werknemer om zich continu te ontwikkelen.

Kennis alleen is vandaag de dag echter niet altijd voldoende. Soft skills, zoals leiderschap en flexibiliteit zijn steeds belangrijker op de werkvloer. Hard skills worden meer en meer geautomatiseerd.

De juiste balans

Naast praktische zaken, zoals het bieden van training en scholing, zijn een vertrouwensband tussen de werkgever en werknemer, fysieke en mentale gezondheid en een gezonde werk-privébalans minstens zo belangrijk.

3. Vertrouwensband

Het is cruciaal dat werkgevers en werknemers een professionele vertrouwensband opbouwen. Wederzijds vertrouwen tussen werknemer en werkgever vormt de basis voor het uitbouwen van een langdurige samenwerking. Simpelweg regelmatig een open gesprek faciliteren tussen werknemers en managers heeft vaak al een grote positieve impact op deze vertrouwensband.

Maar zoals in elke relatie, is vertrouwen een gedeelde verantwoordelijkheid. Beide partijen moeten werken aan een omgeving waarin open dialoog mogelijk is: waar er gecommuniceerd kan worden, waar er geen onderwerp uit de weg wordt gegaan en waar wederzijds duidelijke verwachtingen zijn. Dat is absoluut de sleutel tot een goede relatie, en dus ook de basis voor een duurzame carrière.

4. Mentaal en fysiek fit

Een goede gezondheid – zowel fysiek als mentaal – zorgt voor goede prestaties op lange termijn. Het is in het belang van de organisatie om gezond leven te stimuleren. De ondersteuning die een organisatie kan bieden varieert van het simpelweg organiseren van wandelvergaderingen tot het voorzien in mentale ondersteuning voor wie daar behoefte aan heeft.

Aanhoudende stress op het werk kan onder meer leiden tot een burn-out, een afnemende mentale betrokkenheid en verminderde productiviteit.

Uit een recent internationaal onderzoek onder 1.500 leidinggevenden blijkt dat 37% van de werkgevers zich beseft dat hun werknemers door de coronacrisis gebukt gaan onder een hoge werklast. Deze werknemers staan aan de rand van een burn-out.

Om tijdig het tij te keren biedt 42% van de ondervraagde bedrijven hun werknemers nu ondersteuning aan voor het mentale welzijn en heeft 32% algemene wellnessprogramma’s ingevoerd.

5. Een gezonde werk-privébalans

Het nastreven van een duurzame carrière betekent niet dat een werknemer zich 24/7 bezighoudt met werk. Om op lange termijn productief te blijven, is het immers van groot belang om op tijd ontspanningsmomenten in te bouwen. Dat geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers en leidinggevenden.

Een manager die zelf eens wat vroeger stopt of een langere lunchpauze neemt, geeft niet alleen het goede voorbeeld, maar creëert zo ook een gevoel van vertrouwen bij werknemers. Hij laat hiermee zien dat het prima is verstandig om te gaan met werkstress. Druk als werkgever of leidinggevende dus zelf ook af en toe op de pauzeknop.

In een omgeving van open communicatie en wederzijds vertrouwen worden flexibele werkuren en een goede work-life balance gerespecteerd. Dit resulteert in minder stress: als een werknemer ’s avonds laat nog een mail binnenkrijgt, ervaart hij dankzij die vertrouwensband minder druk om er op dat moment ook op te antwoorden.

De coronapandemie heeft zowel werkgevers als werknemers onder druk gezet. Dit betekent echter niet automatisch dat een duurzame carrière niet mogelijk is. Werkgevers en leidinggevenden doen er goed aan om in gesprek te blijven met hun werknemers en om, juist in deze tijden, continu te bekijken hoe werknemers – gezond en tevreden - kunnen bijspringen en bijleren. De steun en mogelijkheden die werknemers nu krijgen, zullen zeker zijn vruchten afwerpen in de toekomst.