Duurzame inzetbaarheid

In de meeste organisaties werken meerdere generaties. In uw personeelsbeleid kunt u rekening houden met de specifieke omstandigheden in de verschillende levensfasen van uw medewerkers. Zo blijven ze duurzaam inzetbaar. Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan een lager verzuim. Uw werknemers kunnen de balans tussen werk en privé goed houden, waardoor ze gemotiveerd en uitgerust aan het werk blijven.

 

Wat doet een arbeids- en organisatiekundige in zijn rol als kerndeskundige?

Preventiemedewerker | Publicatiedatum 17-05-2021

De preventiemedewerker moet samenwerken met en adviseren aan de vier kerndeskundigen die in de Arbowet staan. Eén van die arbokerndeskundigen is de arbeids- en...

Mag de bestuurder gezondheidsvragen stellen aan werknemers?

Duurzame inzetbaarheid | Publicatiedatum 26-07-2019

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen voor gesprekken met de werknemers over duurzame inzetbaarheid. Een gedeelte van de vragen die de bestuurder hiervoor heeft...

In hoeverre moeten we de OR betrekken bij beleid voor duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid | Publicatiedatum 24-07-2019

In hoeverre moeten we de ondernemingsraad (OR) betrekken bij ons beleid voor duurzame inzetbaarheid? Heeft de OR bijvoorbeeld instemmingsrecht?

Onderzoeken naar werknemerswelzijn kunnen vaak beter

Duurzame inzetbaarheid 6 minuten | 07-03-2022

Werknemerswelzijn, werkgeluk, baantevredenheid, engagement, duurzame inzetbaarheid... Eén voor één populaire termen die tegenwoordig in orga...

Beleid op maat verbetert duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid 5 minuten | 28-12-2021

Met de stijgende pensioenleeftijd en de krapte op de arbeidsmarkt is het in het belang van zowel werkgevers als werknemers om gezamenlijk he...

Gezond doorwerken tot het pensioen

Duurzame inzetbaarheid 4 minuten | 03-12-2021

Met de stijgende pensioenleeftijd en de krapte op de arbeidsmarkt is het in het belang van zowel werkgevers als werknemers om gezamenlijk he...

Heeft u een vraag over Duurzame inzetbaarheid?

Joost  Kokje
Joost Kokje
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Duurzame inzetbaarheid?

Joost  Kokje
Joost Kokje
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie