Duurzame inzetbaarheid

In de meeste organisaties werken meerdere generaties. Met de stijgende pensioenleeftijd en de krapte op de arbeidsmarkt is het in het belang van zowel werkgevers als werknemers om gezamenlijk het beste beentje voor te zetten en gezond van lichaam en geest te blijven, ook op latere leeftijd.

In het personeelsbeleid kan de werkgever rekening houden met de specifieke omstandigheden in de verschillende levensfasen van de medewerkers. Zo blijven ze duurzaam inzetbaar. Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan een lager verzuim. De werknemers kunnen de balans tussen werk en privé goed houden, waardoor ze gemotiveerd en uitgerust aan het werk blijven.

Nieuws

10 voordelen van werken met AOW-gerechtigde werknemers

11-06-2024

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan zijn werkgever of hijzelf voorstellen om samen door te gaan. Voor zo’n AOW-gerechtigde werkne...

Goed privénieuws kan werk ook negatief beïnvloeden

30-05-2024

Leidinggeven is voor een belangrijk deel het managen van de relatie tussen manager en medewerker. Om echt effectief te kunnen leidinggeven,...

Mentale vitaliteit meten met het Stoplicht Systeem

26-03-2024

Bij verzuim kunnen problemen spelen op drie gebieden: werk, privé en de persoon zelf. Op alle gebieden moet de werknemer veilig en gezond ku...

Op 1 maart opent eerste tijdvak 2024 van SLIM-subsidie

27-02-2024

Werkgevers kunnen ook dit jaar gebruikmaken van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). De regeling b...