Duurzame inzetbaarheid

In uw organisatie werken meerdere generaties. In uw personeelsbeleid kunt u rekening houden met de specifieke omstandigheden in de verschillende levensfasen van uw medewerkers. Zo blijven ze duurzaam inzetbaar. Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan een lager verzuim. Uw personeel kan de balans tussen werk en privé goed houden, waardoor ze gemotiveerd en uitgerust aan het werk blijven.

Uitgelicht

Duurzame inzetbaarheid: enkele financiële regelingen

Om werknemers duurzaam inzetbaar te houden, is het aanbieden van opleidingen, cursussen of andere ontwikkelingsmogelijkheden noodzakelijk....

Nieuws
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 04-12-2019

In hoeverre moeten we de OR betrekken bij beleid...

In hoeverre moeten we de ondernemingsraad (OR) betrekken bij ons beleid voor duurzame inzetbaarheid? Heeft de OR bijvoorbeeld instemmingsrecht?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Mag de bestuurder gezondheidsvragen stellen aan...

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen voor gesprekken met de werknemers over duurzame inzetbaarheid. Een gedeelte van de...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Mag je je bemoeien met de leefstijl van medewerkers?

U heeft oog voor de ontwikkeling van uw medewerkers, want daardoor blijven ze gemotiveerd en productief. Dat is erg zinvol in het...

Verdiepingsartikel
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 31-07-2019

 

Verdiepingsartikelen

Personeel generatiemanagement

Duurzame inzetbaarheid 5 minuten | 21-05-2021

Uit het rapport van UWV, ‘Duiding arbeidsmarktontwikkelingen’ uit januari 2020, blijkt dat het aantal werknemers van 60 jaar en ouder in de...

Laat uw achterban het pensioen halen in goede gezondheid

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 09-03-2021

Sinds 2005 is het kabinetsbeleid erop gericht om oudere werknemers aan het werk te houden. Maar het demissionaire kabinet vindt het ook bela...

Tien trends die zijn te vinden in het huidige verenigingsland

Vereniging 6 minuten | 01-12-2020

Verenigingen maken een belangrijk onderdeel uit van onze maatschappij. Branche- en beroepsorganisaties kampen echter met teruglopende ledena...

Infographics

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Publicatiedatum 30-07-2019

Bij het beheersen van de risico's moet de werkgever de arbeidshygiënische strategie volgen. Dat betekent dat hij maatregelen moet nemen in een vaste volgorde, waarbij...

E-learning

Timemanagement deel 1
Videocollege
29 minuten
12-11-2014
Timemanagement deel 2
Videocollege
16 minuten
12-11-2014

Vraag en antwoord

Wat doet een arbeids- en organisatiekundige in zijn rol als kerndeskundige?
De arbeids- en organisatiedeskundige adviseert en begeleidt organisaties bij het gezond en gemotiveerd inzetbaar houden van medewerkers. Bevlogenheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Daarnaast heeft hij aandacht voor omgaan met verzuim binnen... Lees het hele antwoord