Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Over deze cursus

Duur

Videocollege: 12 minuten

Beroepscompetenties

Kennis van de oorzaken van PSA, van maatregelen om PSA te voorkomen en te beperken en van de rol van de OR.

Resultaat

Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van de oorzaken van PSA en de maatregelen die de werkgever hiertegen moet nemen. Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat de werkgever voldoende aandacht besteedt aan de aanpak van PSA binnen de organisatie. Hoe de werkgever dat kan doen en wat de rol van de ondernemingsraad hierin is, leert u in deze cursus. Ook de oorzaken van PSA komen uitgebreid aan bod.

Uw resultaat

U heeft nog geen toets gemaakt

Gerelateerd aan deze tool

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

  • Wat verstaat de Arbowet onder pesten?

    Onder pesten verstaat de Arbowet alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van één of meerdere medewerkers. Het gaat hierbij dus...

  • Waarom valt discriminatie onder PSA?

    Discriminatie op de werkvloer veroorzaakt dezelfde psychosociale klachten als agressie/geweld, pesten en seksuele intimidatie. Ook vereist discriminatie ongeveer dezelfde...

  • Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

    De Arbowet beschrijft psychosociale arbeidsbelasting (PSA) als een verzamelbegrip voor vijf factoren die stress veroorzaken in de arbeidssituatie: werkdruk; pesten; agressie/geweld; seksuele...

Heeft u een vraag over PSA?

Ruud de Leede

Docent, Register Casemanager, Mediator

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar