E-learning

ROI berekenen van social media

Social media 12 minutenPublicatiedatum 03-10-2017

Hoewel inmiddels duidelijk is dat het fenomeen social media een blijvertje is en dat het zijn meerwaarde heeft bewezen, zijn er in iedere or...

Wetgeving bij ziekte en re-integratie

Wet verbetering poortwachter 13 minutenPublicatiedatum 02-10-2017

Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan d...

Arboregels voor flexibele werknemers

Arbowet 12 minutenPublicatiedatum 18-07-2017

Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoor...

Beveiligen met encryptie

Cybercrime 16 minutenPublicatiedatum 24-03-2017

Zonder bescherming kan alle informatie die over een netwerk wordt verstuurd, worden opgepikt, afgeluisterd of veranderd. Daarom moet u die i...

Sterke wachtwoorden

Cybercrime 10 minutenPublicatiedatum 13-02-2017

Iedereen moet tegenwoordig wel een aantal wachtwoorden onthouden. Dat worden er waarschijnlijk steeds meer. Het is dan ook een hele uitdagin...

Personeelslening of voorschot

Loonadministratie 6 minutenPublicatiedatum 15-12-2016

Heeft een werknemer (tijdelijk) financiële problemen, dan kan de werkgever hem helpen door middel van een personeelslening of voorschot...

Wet DBA

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) 6 minutenPublicatiedatum 14-12-2016

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de Verklaring arbeids...

Verbod op inhoudingen en verrekeningen

6 minutenPublicatiedatum 12-12-2016

Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijncon...

Vrije ruimte

Werkkostenregeling (WKR) 6 minutenPublicatiedatum 05-12-2016

De vrije ruimte van de werkkostenregeling is de ruimte die werkgevers jaarlijks hebben om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschik...

Identificatieplicht

Identificatieplicht 6 minutenPublicatiedatum 28-11-2016

De identificatieplicht houdt in dat werkgevers de identiteit van nieuwe werknemers moeten vaststellen. De identificatieplicht bestaat uit dr...