E-learning

Arboregels voor flexibele werknemers

Arbowet 12 minuten18-07-2017

Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoor...

Beveiligen met encryptie

Cybercrime 16 minuten24-03-2017

Zonder bescherming kan alle informatie die over een netwerk wordt verstuurd, worden opgepikt, afgeluisterd of veranderd. Daarom moet u die i...

Sterke wachtwoorden

Cybercrime 10 minuten13-02-2017

Iedereen moet tegenwoordig wel een aantal wachtwoorden onthouden. Dat worden er waarschijnlijk steeds meer. Het is dan ook een hele uitdagin...

Personeelslening of voorschot

Loonadministratie 6 minuten15-12-2016

Heeft een werknemer (tijdelijk) financiële problemen, dan kan de werkgever hem helpen door middel van een personeelslening of voorschot...

Wet DBA

Wet DBA 6 minuten14-12-2016

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de Verklaring arbeids...

Verbod op inhoudingen en verrekeningen

6 minuten12-12-2016

Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijncon...

Identificatieplicht

Identificatieplicht 6 minuten28-11-2016

De identificatieplicht houdt in dat werkgevers de identiteit van nieuwe werknemers moeten vaststellen. De identificatieplicht bestaat uit dr...

Beroepsziekten

Beroepsziekte 10 minuten24-11-2016

Bij beroepsziekten bestaat er een duidelijk verband tussen een ziekte of aandoening en het werk of de arbeidsomstandigheden. Tijdens de...

Doelgroepregister

Arbeidsbeperking 6 minuten10-11-2016

In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de zogeheten doelgroep banenafspraak vallen, die is vastgelegd in...

Gebruikelijkheidstoets

Werkkostenregeling (WKR) 6 minuten10-11-2016

Werkgevers kunnen de vrije ruimte gebruiken om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen  in onbelast loon voor...