E-learning

Noodzakelijkheidscriterium

Werkkostenregeling (WKR) 7 minuten07-11-2016

Het noodzakelijkheidscriterium is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR) en biedt een gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computer...

Belastingcontrole

Belastingcontrole 10 minuten26-10-2016

De Belastingdienst beschikt over een aantal instrumenten om ervoor te zorgen dat iedereen netjes belasting betaalt. Een van die instrumenten...

Wet aanpak schijnconstructies

12 minuten21-10-2016

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werkn...

Beloningen

Beloning 12 minuten20-10-2016

In deze cursus wordt de fiscale behandeling van loon onder de loep genomen. Daarbij staat de behandeling van loon in geld en loon in natura...

Fiscale eenheid

Fiscale eenheid 10 minuten26-09-2016

Het vormen van een fiscale eenheid is interessant bij meerdere bv’s. Het vermindert aanzienlijk de stroom van jaarstukken en belasting...

Lage-inkomensvoordeel

LKV en (jeugd-)LIV 8 minuten26-09-2016

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers ontvangen deze tegemoetkoming als zij...

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

PSA 12 minuten16-09-2016

PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychisc...

Uitdiensttreding van werknemers

Loonadministratie 7 minuten09-09-2016

In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er...

De geschiedenis van Prinsjesdag

Prinsjesdag 10 minuten06-09-2016

Op Prinsjesdag leest de koning de Troonrede voor en wordt de begroting voor het komende jaar ingediend. Jaarlijks een spannend moment voor a...

Het jaarrekeningregime bepalen

Jaarverslag en jaarrekening 6 minuten15-08-2016

Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregi...