E-learning

Personeelslening of voorschot

Loonadministratie 6 minuten15-12-2020

Heeft een werknemer (tijdelijk) financiële problemen, dan kan de werkgever hem helpen door middel van een personeelslening of voorschot...

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

PSA 12 minuten16-09-2020

PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychisc...

Arboregels voor flexibele werknemers

Arbowet 12 minuten18-07-2020

Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoor...

Initiatiefrecht van de OR

Initiatiefrecht 9 minuten24-06-2020

Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo...

Opname van vakantiedagen

Vakantiedagen 9 minuten25-04-2020

In deze korte cursus leert u wat het onderscheid is tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en wat dit betekent voor uw administr...

Professioneel slechtnieuwsgesprek voeren

Functioneren en beoordelen 19 minuten26-02-2020

Vroeg of laat komt u er als leidinggevende of als werkgever voor te staan: u moet iemand van uw werknemers wegsturen. U moet dan een slechtn...