E-learning

De geschiedenis van Prinsjesdag

Prinsjesdag 10 minuten06-09-2020

Op Prinsjesdag leest de koning de Troonrede voor en wordt de begroting voor het komende jaar ingediend. Jaarlijks een spannend moment voor a...

Begroten omzet

Begroten 32 minuten04-04-2020

Wat is het verschil tussen omzet en consumentenomzet? Wat is omzet eigenlijk en hoe verhoudt die zich tot opbrengst, winst, uitgaven en kost...