E-learning

Het jaarrekeningregime bepalen

Jaarverslag en jaarrekening 6 minuten15-08-2020

Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregi...