E-learning

Overlegrecht van de OR

Overlegrecht van de OR: artikel 24 WOR 17 minuten01-06-2020

De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én m...