E-learning

Overlegrecht van de OR

Overlegvergadering 17 minuten01-06-2016

De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én m...