E-learning

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 20 minuten21-12-2020

De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, ide...

Doeltreffend personeelsbeleid voeren

Personeelsdossier 15 minuten17-07-2020

Goed personeelsbeleid kan ervoor zorgen dat werknemers met plezier hun werk doen. Personeelsbeleid is het regelmatig en systematisch afstemm...

Personeelskosten bewaken en bijsturen

Personeelsdossier 13 minuten19-05-2020

In deze cursus leert u de basis van het bewaken en bijsturen van uw organisatie, bekeken vanuit het perspectief van personeelsmanagement. Na...

Personeelsplan schrijven

Personeelsdossier 18 minuten26-02-2020

Deze cursus gaat in op de beste en meest doeltreffende manier om een balans aan te brengen tussen de beschikbare personeelsomvang en de hoev...