E-learning

Doe kennis op wanneer het ú uitkomt

Wilt u bijblijven in uw vakgebied, maar heeft u weinig tijd? Met het uitgebreide aanbod van e-learningcursussen doet u bij Rendement.nl kennis op waar en wanneer u dat wilt. Korte, heldere en online cursussen, inclusief professioneel certificaat en handig naslagwerk!
Heeft u vragen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Als u ondernemer voor de BTW bent, moet u in de meeste gevallen periodiek aangifte doen. De meeste BTW-ondernemers moeten per kwartaal hun aangiften indienen. Het is van groot belang dat u als ondernemer een juiste BTW-aangifte...

Aandachtspunten voor de BTW-aangifte Naar de cursus
Adviesrecht van de OR
VideoCollege 12 minuten

De ondernemingsraad kan met het adviesrecht advies uitbrengen over alles wat de organisatie aangaat. De bestuurder is verplicht om dit advies te bekijken, er schriftelijk op te reageren en mee te laten wegen in zijn definitieve...

Adviesrecht van de OR Naar de cursus
Algemene voorwaarden
VideoCollege 31 minuten

Bij elke overeenkomst hoort een bijlage met algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden ook wel de 'kleine lettertjes' genoemd. Omdat u algemene voorwaarden bij elke overeenkomst nodig heeft, is het handig goede algemene...

Algemene voorwaarden Naar de cursus
Analytisch en creatief denken
VideoCollege 23 minuten

Tussen een analytische en een creatieve benadering van een probleem of vraag bestaat een groot verschil. Beide benaderingen kunnen nuttig zijn, maar het is de kunst om uit te maken welke denkstijl op welk moment het allerbeste...

Analytisch en creatief denken Naar de cursus
Arbeidsovereenkomst
VideoCollege 28 minuten

Wilt u personeel aannemen, dan moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Zo'n overeenkomst kan zo uitgebreid worden als u zelf wilt. U en ook uw toekomstige werknemer(s) hebben er veel belang bij dat alleen het hoognodige...

Arbeidsovereenkomst Naar de cursus

Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die in het Burgerlijk Wetboek staat vastgelegd....

Arboregels voor flexibele werknemers Naar de cursus

Bijna iedere organisatie verwerkt tegenwoordig wel op enige manier persoonsgegevens en is dus verplicht te voldoen aan de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. Hiervoor kunt u een Data-protection Impact Assessment...

AVG: Data-protection Impact Assessment Naar de cursus
AVG: een introductie
VideoCollege 14 minuten

De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote impact hebben op iedere organisatie. Deze...

AVG: een introductie Naar de cursus

Niet iedere organisatie is verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Alleen organisaties die op grootschalige wijze bijzondere persoonsgegevens verwerken, moeten een functionaris aanstellen,...

AVG: functionaris voor de gegevensbescherming Naar de cursus

Door de AVG gelden er nieuwe en aangescherpte regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Een veelbesproken onderwerp gaat over het recht om vergeten te worden. Wat houdt dit recht precies in en hoe komt u daaraan...

AVG: het recht om vergeten te worden Naar de cursus
AVG: het sollicitatieproces
VideoCollege 11 minuten

Door de AVG gelden er per 25 mei 2018 nieuwe en aangescherpte privacyregels en dat heeft ook invloed op het sollicitatieproces. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de nieuwe regels rondom het sollicitatieproces.

AVG: het sollicitatieproces Naar de cursus

De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, identificatieplicht, internetprotocol, thuiswerken, (digitale) opslagplaatsen, back-ups...

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer Naar de cursus

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG, gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Dit kunnen persoonsgegevens van uw klanten zijn, maar ook van leveranciers...

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen Naar de cursus

Door de AVG gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Maar wat zijn precies persoonsgegevens? En welke persoonsgegevens worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens? Deze e-learningcursus...

AVG: wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens en verwerkers? Naar de cursus
Begroten omzet
VideoCollege 32 minuten

Wat is het verschil tussen omzet en consumentenomzet? Wat is omzet eigenlijk en hoe verhoudt die zich tot opbrengst, winst, uitgaven en kosten? Misschien heeft u er ooit wel eens iets over gehoord, maar is het allemaal een...

Begroten omzet Naar de cursus
Belastingcontrole
VideoCollege 10 minuten

De Belastingdienst beschikt over een aantal instrumenten om ervoor te zorgen dat iedereen netjes belasting betaalt. Een van die instrumenten is de belastingcontrole. U kunt er zeker van zijn dat ook uw organisatie een keer...

Belastingcontrole Naar de cursus
Beloningen
VideoCollege 12 minuten

In deze cursus wordt de fiscale behandeling van loon onder de loep genomen. Daarbij staat de behandeling van loon in geld en loon in natura centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan de loonuitbetaling. 

Beloningen Naar de cursus
Beroepsziekten
VideoCollege 10 minuten

Bij beroepsziekten bestaat er een duidelijk verband tussen een ziekte of aandoening en het werk of de arbeidsomstandigheden. Tijdens deze cursus leert u meer over de belangrijkste beroepsziekten en de maatregelen die...

Beroepsziekten Naar de cursus
Beveiligen met encryptie
VideoCollege 16 minuten

Zonder bescherming kan alle informatie die over een netwerk wordt verstuurd, worden opgepikt, afgeluisterd of veranderd. Daarom moet u die informatie versleutelen. Dat wordt encryptie genoemd en dat is dan ook een belangrijke...

Beveiligen met encryptie Naar de cursus
Bewaarplicht: Bewaartermijnen
VideoCollege 6 minuten

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De Belastingdienst moet namelijk de tijd hebben om uw administratie te kunnen controleren. Deze...

Bewaarplicht: Bewaartermijnen Naar de cursus

Deze korte cursus gaat in op het voeren van een digitale administratie en de voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt. Deze voorwaarden moet u kennen, zodat u bij een belastingcontrole niet op de vingers wordt getikt...

Bewaarplicht: Digitale administratie Naar de cursus
Bewaarplicht: Loonadministratie
VideoCollege 8 minuten

Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de loonadministratie niet binnen uw eigen organisatie bewaart. Dit is met name belangrijk...

Bewaarplicht: Loonadministratie Naar de cursus
Burn-out voorkomen
VideoCollege 21 minuten

Merkt u dat het met u of één van uw collega’s niet meer gaat op werk? Opeengestapelde verplichtingen en verwachtingen kunnen niet meer worden waargemaakt. De druk loopt op en het wordt allemaal teveel....

Burn-out voorkomen Naar de cursus
Cafetariaregeling
VideoCollege 9 minuten

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregeling (WKR) zijn er feitelijk meer mogelijkheden voor dit zogeheten uitruilen dan onder...

Cafetariaregeling Naar de cursus
Coachend leidinggeven
VideoCollege 31 minuten

U staat voor de uitdagende opgave om leiding te geven aan een team of een organisatie. Leidinggeven kan op verschillende manieren. Een leiderschapsconcept dat de laatste jaren steeds populairder is geworden, is coachend leidinggeven....

Coachend leidinggeven Naar de cursus
Competentiemanagement
VideoCollege 14 minuten

Er zijn verschillende manieren waarop u de prestaties van het personeel kunt beoordelen. Werkt uw organisatie resultaatgericht, dan wilt u mogelijk werkgedrag meetbaar maken. Dit kunt u doen door gedragsindicatoren of competenties...

Competentiemanagement Naar de cursus
Conflicthantering
VideoCollege 49 minuten

Conflicten op het werk en gedoe binnen uw organisatie? Los het op! Dit bevordert niet alleen de werksfeer, maar verhoogt ook de productiviteit van de werknemers. Voor het hanteren van conflicten gelden maar een paar wetmatigheden...

Conflicthantering Naar de cursus
De geschiedenis van Prinsjesdag
VideoCollege 10 minuten

Op Prinsjesdag leest de koning de Troonrede voor en wordt de begroting voor het komende jaar ingediend. Jaarlijks een spannend moment voor alle organisaties in Nederland. Maar hoe is Prinsjesdag nu eigenlijk ontstaan en was...

De geschiedenis van Prinsjesdag Naar de cursus
Debiteurenbeheer
VideoCollege 10 minuten

Het betalingsmoraal ligt lager dan normaal tijdens de crisis. Dat heeft u waarschijnlijk al wel gemerkt aan het contact met uw klanten. Wat moet u precies doen als uw klanten laat, te laat of helemaal niet betalen? In deze...

Debiteurenbeheer Naar de cursus
Delegeren
VideoCollege 15 minuten

Als leidinggevende houdt u graag zelf de touwtjes in handen. Bedenk echter wel dat controlegedrag zich vroeg of laat tegen u keert. Deze cursus is bestemd voor leidinggevenden die het lastig vinden om werk uit handen te geven...

Delegeren Naar de cursus

Het opsporen en aanpakken van discriminatie is een grote uitdaging. Vaak gebeurt het namelijk niet in de openbaarheid, waardoor het bijna onmogelijk is om het te signaleren en aan te pakken. Toch is dat noodzakelijk, omdat...

Discriminatie signaleren op de werkvloer Naar de cursus
Doelgroepregister
VideoCollege 6 minuten

In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de zogeheten doelgroep banenafspraak vallen, die is vastgelegd in de Quotumwet. Werkgevers kunnen via dit register eenvoudig achterhalen of (potentiële)...

Doelgroepregister Naar de cursus

Goed personeelsbeleid kan ervoor zorgen dat werknemers met plezier hun werk doen. Personeelsbeleid is het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en vaardigheden van de werknemers op de doelstellingen van...

Doeltreffend personeelsbeleid voeren Naar de cursus
Dossieropbouw bij disfunctioneren
VideoCollege 10 minuten

Kunt u afscheid nemen van een werknemer die slecht functioneert zonder een (goed) ontslagdossier? Soms is het antwoord ‘ja’ omdat een werknemer bereid is om akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst....

Dossieropbouw bij disfunctioneren Naar de cursus

Een gezonde onderneming zet u niet op zonder een degelijke financiële basis. Hoe gaat het financieren van een onderneming in zijn werk? Wat zijn de basisprincipes waar u in ieder geval aan moet denken als u het spannende...

Effectief financieren van uw onderneming Naar de cursus

Voor de effectiviteit van een goedlopend team is het belangrijk dat de alle leden goed met elkaar samenwerken. Helaas ontstaan er binnen een team regelmatig onenigheid, irritaties of zelfs ruzies. In plaats van samen te werken,...

Effectief samenwerken binnen teamverband Naar de cursus

Beïnvloeden is een belangrijke vaardigheid voor iedereen die veel met verschillende partijen en personen samenwerkt. Hoe overtuigt u anderen van uw mening of standpunt? In deze e-learningcursus leert u vier verschillende...

Effectief uw gesprekspartner beïnvloeden Naar de cursus
Effectief vergaderen deel 1
VideoCollege 20 minuten

Wist u dat vergaderen ook wel eens 'de duurste manier van communiceren' genoemd wordt? Iedere organisatie en individu heeft er belang bij om vergaderingen zo ordelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Deze uitgebreide...

Effectief vergaderen deel 1 Naar de cursus
Effectief vergaderen deel 2
VideoCollege 41 minuten

Wist u dat vergaderen ook wel eens 'de duurste manier van communiceren' genoemd wordt? Iedere organisatie en individu heeft er belang bij om vergaderingen zo ordelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Deze uitgebreide...

Effectief vergaderen deel 2 Naar de cursus
Effectief vergaderen deel 3
VideoCollege 31 minuten

Wist u dat vergaderen ook wel eens 'de duurste manier van communiceren' genoemd wordt? Iedere organisatie en individu heeft er belang bij om vergaderingen zo ordelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Deze uitgebreide...

Effectief vergaderen deel 3 Naar de cursus
Factureren met BTW-berekening
VideoCollege 24 minuten

Bij eigentijds ondernemen zijn facturen nauwelijks meer weg te denken. Een goede factuur moet aan bepaalde eisen voldoen. Wat zijn die eisen? Waarom komt het hier op zorgvuldigheid aan? En tot slot: wat zijn de gangbare regels...

Factureren met BTW-berekening Naar de cursus
Feedback geven
VideoCollege 11 minuten

Feedback geven is een kunst die elke leidinggevende onder de knie zou moeten hebben. Dat hangt af van enkele fundamentele regels. Die regels worden in deze training op een compacte, deskundige en begrijpelijke manier voor...

Feedback geven Naar de cursus
Financiële administratie
VideoCollege 20 minuten

Bij ondernemen hoort het bijhouden van alles wat er in en met uw organisatie gebeurt. Alleen als u goed geïnformeerd bent, valt er werkelijk te sturen. Uw financiële administratie zorgt ervoor dat u voldoende inzicht...

Financiële administratie Naar de cursus
Financiële kengetallen
VideoCollege 55 minuten

Iedere organisatie heeft met kengetallen te maken. Met deze cursus leert u wat kengetallen zijn, welke functie ze hebben, wie er belang bij hebben om inzicht te krijgen in deze getallen en hoe u ze op een rij zet. Volg het...

Financiële kengetallen Naar de cursus
Fiscale eenheid
VideoCollege 10 minuten

Het vormen van een fiscale eenheid is interessant bij meerdere bv’s. Het vermindert aanzienlijk de stroom van jaarstukken en belastingaangiftes. Om een fiscale eenheid te mogen vormen moet u aan een aantal vereisten...

Fiscale eenheid Naar de cursus

Werkgevers ontkomen er niet meer aan: met het oog op zowel het belonen als het beoordelen van het personeel zullen alle functies binnen de organisatie helder en concreet moeten zijn. Er moeten dus functieprofielen worden...

Functieprofiel ontwerpen en gebruiken Naar de cursus

Weet u wel zeker dat een functioneringsgesprek echt verschilt van een beoordelingsgesprek? Dan bent u de uitzondering op de regel! Kunt u in een paar zinnen dat verschil aangeven? Zo niet, dan wordt het tijd om uw kennis...

Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 1 Naar de cursus

Weet u wel zeker dat een functioneringsgesprek echt verschilt van een beoordelingsgesprek? Dan bent u de uitzondering op de regel! Kunt u in een paar zinnen dat verschil aangeven? Zo niet, dan wordt het tijd om uw kennis...

Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 2 Naar de cursus

Weet u wel zeker dat een functioneringsgesprek echt verschilt van een beoordelingsgesprek? Dan bent u de uitzondering op de regel! Kunt u in een paar zinnen dat verschil aangeven? Zo niet, dan wordt het tijd om uw kennis...

Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 3 Naar de cursus
Gebruikelijkheidstoets
VideoCollege 6 minuten

Werkgevers kunnen de vrije ruimte gebruiken om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen  in onbelast loon voor werknemers om te zetten. Bij het als eindheffingsloon onderbrengen van belaste looncomponenten...

Gebruikelijkheidstoets Naar de cursus
Heffingen voor ondernemers
VideoCollege 21 minuten

U moet heffingen aan de overheid betalen voor geleverde diensten. Voor iedere ondernemer is het van belang te weten hoe dat heffingssysteem werkt. Deze training geeft een bondig en functioneel overzicht.

Heffingen voor ondernemers Naar de cursus
Het auteursrecht op apps
VideoCollege 9 minuten

Een app vormt tegenwoordig vaak de toegangspoort tot bepaalde diensten van uw bedrijf. Als marketeer heeft de ontwikkeling van een functionele app dus altijd uw aandacht. Maar het ontwikkelingstraject kunt u doorgaans niet...

Het auteursrecht op apps Naar de cursus
Het jaarrekeningregime bepalen
VideoCollege 6 minuten

Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregime dat u moet volgen. Welk regime van toepassing is op uw onderneming, is afhankelijk...

Het jaarrekeningregime bepalen Naar de cursus
Identificatieplicht
VideoCollege 6 minuten

De identificatieplicht houdt in dat werkgevers de identiteit van nieuwe werknemers moeten vaststellen. De identificatieplicht bestaat uit drie delen: de verificatieplicht, de bewaarplicht en de zorgplicht. Als niet wordt...

Identificatieplicht Naar de cursus
Informatierecht van de OR
VideoCollege 12 minuten

Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook wel de WOR genoemd) aan op welke informatie...

Informatierecht van de OR Naar de cursus
Initiatiefrecht van de OR
VideoCollege 9 minuten

Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo kan de OR invloed uitoefenen op het beleid van de werkgever. Het doen van een initiatiefvoorstel...

Initiatiefrecht van de OR Naar de cursus
Instemmingsrecht van de OR
VideoCollege 11 minuten

Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om het organisatiebeleid te beïnvloeden, bij te sturen of zelfs tegen te houden....

Instemmingsrecht van de OR Naar de cursus
Introductiecursus Ondernemingsraad
VideoCollege 10 minuten

Bent u recent lid van de ondernemingsraad geworden of overweegt u zoiets te gaan doen? Of loopt u al een poosje mee en heeft u behoefte aan een opfriscursus? Dan is deze praktische en doelgerichte introductiecursus precies...

Introductiecursus Ondernemingsraad Naar de cursus

De lichten voor de Nederlandse economie staan alweer een tijdje op groen. Goed nieuws dus, maar het betekent ook dat het vinden van het juiste personeel meer inspanning vergt. Dus als u de perfecte werknemer gevonden heeft,...

Investeer in arbeidsrelaties met een goede inwerkperiode Naar de cursus
Investeren en innoveren
VideoCollege 16 minuten

Investeren en innoveren zijn twee belangrijke activiteiten om de groei van uw organisatie zeker te stellen of, nog beter, te stimuleren. Uw organisatie moet zich natuurlijk blijven ontwikkelen om een stevige markt- en concurrentiepositie...

Investeren en innoveren Naar de cursus

Bent u onzeker over uw presentatievaardigheden? Deze training leert u stap voor stap hoe u een krachtige en professionele presentatie kunt neerzetten. Met het programma PowerPoint kunt u dit bereiken. Volg deze cursus en...

Krachtig presenteren met PowerPoint Naar de cursus
Lage-inkomensvoordeel
VideoCollege 8 minuten

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers ontvangen deze tegemoetkoming als zij werknemers in dienst hebben met een salaris tot en met 120% van het minimumloon. Op...

Lage-inkomensvoordeel Naar de cursus
Motiveren
VideoCollege 14 minuten

Motiveren betekent niets meer of minder dan in beweging zetten. Dat is dus iets anders dan opjagen en afbranden. Hoe u uw collega's en werknemers in beweging zet én in beweging houdt, is op zichzelf niet eens zo moeilijk....

Motiveren Naar de cursus
Netwerken
VideoCollege 21 minuten

Snel en doeltreffend contact leggen met interessante mensen, wie wil dat niet? Netwerken is het toverwoord voor het leggen van contacten met mensen die u tegenkomt. Denk aan ontmoetingen in de werksfeer, op recepties of bij...

Netwerken Naar de cursus
Noodzakelijkheidscriterium
VideoCollege 7 minuten

Het noodzakelijkheidscriterium is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR) en biedt een gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur voor werknemers. In deze...

Noodzakelijkheidscriterium Naar de cursus
Notuleren
VideoCollege 39 minuten

De training 'Notuleren' is zo opgezet dat u stap voor stap leert hoe u eenvoudige maar ook meer ingewikkelde vergaderingen of bijeenkomsten deskundig en doelgericht notuleert. In de training wordt niet alleen aandacht besteed...

Notuleren Naar de cursus
Offerte maken
VideoCollege 31 minuten

In de cursus 'Offerte maken' maakt u in zeer korte tijd grondig kennis met alle hoofdzaken van het gericht aanbieden van uw producten of diensten. In deze cursus komen verschillende soorten offertes aan bod, de diverse succesfactoren...

Offerte maken Naar de cursus

Als de Belastingdienst een looncontrole bij uw organisatie instelt, bent u verplicht om hieraan mee te werken. Zorg dat u uw zaken goed op orde heeft en weet wat uw rechten en plichten én die van de inspecteur zijn....

Omgaan met looncontrole door de Belastingdienst Naar de cursus
Onderhandelen deel 1
VideoCollege 29 minuten

De andere partij doet een voorstel, maar dat sluit niet helemaal aan bij wat u in gedachten had. Wist u nu maar wat meer over de kunst van het onderhandelen! Het is een kunst waarvoor veel oefening nodig is. U kunt het alleen...

Onderhandelen deel 1 Naar de cursus
Onderhandelen deel 2
VideoCollege 16 minuten

De andere partij doet een voorstel, maar dat sluit niet helemaal aan bij wat u in gedachten had. Wist u nu maar wat meer over de kunst van het onderhandelen! Het is een kunst waarvoor veel oefening nodig is. U kunt het alleen...

Onderhandelen deel 2 Naar de cursus
Online marketing
VideoCollege 29 minuten

Als u een website heeft, wilt u natuurlijk graag dat mensen deze bezoeken. U kunt natuurlijk adverteren via de traditionele printmedia, maar tegenwoordig zijn er efficiëntere middelen. Inmiddels zijn organisaties online...

Online marketing Naar de cursus
Ontslag op staande voet: wat nu?
VideoCollege 12 minuten

Hoewel u natuurlijk hoopt dat het nooit gebeurt, kan er in uw organisatie iets vervelends voorvallen. En voor u het weet roept een werknemer in hevige gemoedstoestand ‘dat hij het niet pikt’ en ‘de werkvloer...

Ontslag op staande voet: wat nu? Naar de cursus
Opleiden
VideoCollege 29 minuten

Het opleiden van uw personeel maakt - als het goed is - deel uit van uw investeringsstrategie. Uw werknemers vertegenwoordigen een onmisbaar stuk kapitaal in uw organisatie en daar zorgt u natuurlijk goed voor. Een gedegen...

Opleiden Naar de cursus
Opname van vakantiedagen
VideoCollege 9 minuten

In deze korte cursus leert u wat het onderscheid is tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en wat dit betekent voor uw administratie. Daarbij wordt dieper ingegaan op de verval- en verjaringstermijn van vakantiedagen...

Opname van vakantiedagen Naar de cursus
OR in de praktijk
VideoCollege 33 minuten

Op het gebied van medezeggenschap is er ontzettend veel in beweging. Wilt u als OR-lid kunnen bijhouden wat werkelijk belangrijk is, dan moet u overzicht hebben en ook het overzicht kunnen bewaren. Deze praktische cursus...

OR in de praktijk Naar de cursus
Overlegrecht van de OR
VideoCollege 17 minuten

De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én met de bestuurder. Deze online cursus legt u alles uit over het overlegrecht.

Overlegrecht van de OR Naar de cursus

De mensheid schrijft al een paar duizend jaar. Maar met de opkomst van het internet is het schrijven van teksten pas echt gedemocratiseerd. Bijna iedereen levert zijn of haar bijdrage aan de grootste collectieve tekstproductie...

Overtuigend schrijven voor het web deel 1 Naar de cursus

De mensheid schrijft al een paar duizend jaar. Maar met de opkomst van het internet is het schrijven van teksten pas echt gedemocratiseerd. Bijna iedereen levert zijn of haar bijdrage aan de grootste collectieve tekstproductie...

Overtuigend schrijven voor het web deel 2 Naar de cursus

De mensheid schrijft al een paar duizend jaar. Maar met de opkomst van het internet is het schrijven van teksten pas echt gedemocratiseerd. Bijna iedereen levert zijn of haar bijdrage aan de grootste collectieve tekstproductie...

Overtuigend schrijven voor het web deel 3 Naar de cursus

De mensheid schrijft al een paar duizend jaar. Maar met de opkomst van het internet is het schrijven van teksten pas echt gedemocratiseerd. Bijna iedereen levert zijn of haar bijdrage aan de grootste collectieve tekstproductie...

Overtuigend schrijven voor het web deel 4 Naar de cursus

In deze cursus leert u de basis van het bewaken en bijsturen van uw organisatie, bekeken vanuit het perspectief van personeelsmanagement. Natuurlijk komen daarbij eerst de personeelskosten zelf aan bod, met nuttige informatie...

Personeelskosten bewaken en bijsturen Naar de cursus
Personeelslening of voorschot
VideoCollege 6 minuten

Heeft een werknemer (tijdelijk) financiële problemen, dan kan de werkgever hem helpen door middel van een personeelslening of voorschot. Wanneer is nu precies sprake van een lening of een voorschot? En wat betekent dit...

Personeelslening of voorschot Naar de cursus
Personeelsplan schrijven
VideoCollege 18 minuten

Deze cursus gaat in op de beste en meest doeltreffende manier om een balans aan te brengen tussen de beschikbare personeelsomvang en de hoeveelheid werk die gedaan moet worden. U leert hoe u kunt bepalen hoeveel werknemers...

Personeelsplan schrijven Naar de cursus

In iedere organisatie staat u regelmatig voor problemen die om een oplossing en snel handelen vragen. Veel ondernemers en leidinggevenden hebben hier wel een goed gevoel voor, maar u heeft er veel meer aan als u uw intuïtief...

Probleemoplossing en besluitvorming Naar de cursus

Vroeg of laat komt u er als leidinggevende of als werkgever voor te staan: u moet iemand van uw werknemers wegsturen. U moet dan een slechtnieuwsgesprek voeren. Zo’n gesprek wilt u onder controle hebben en u wilt niet...

Professioneel slechtnieuwsgesprek voeren Naar de cursus

Zelfs als u maar één naam op uw loonlijst heeft staan, bent u verplicht een personeelsadministratie bij te houden. Daar komt best veel bij kijken. Veel ondernemers weten wel dat er volgens de 'Wet bescherming...

Professionele personeelsadministratie Naar de cursus
Projectmanagement deel 1
VideoCollege 16 minuten

Tijdens deze cursus krijgt u in drie onderdelen de voornaamste zaken die een rol spelen bij het voorbereiden en uitvoeren van een project te zien. De cursus is concreet opgezet en laat aan de hand van een aansprekend praktijkvoorbeeld...

Projectmanagement deel 1 Naar de cursus
Projectmanagement deel 2
VideoCollege 25 minuten

Tijdens deze cursus krijgt u in drie onderdelen de voornaamste zaken die een rol spelen bij het voorbereiden en uitvoeren van een project te zien. De cursus is concreet opgezet en laat aan de hand van een aansprekend praktijkvoorbeeld...

Projectmanagement deel 2 Naar de cursus
Projectmanagement deel 3
VideoCollege 8 minuten

Tijdens deze cursus krijgt u in drie onderdelen de voornaamste zaken die een rol spelen bij het voorbereiden en uitvoeren van een project te zien. De cursus is concreet opgezet en laat aan de hand van een aansprekend praktijkvoorbeeld...

Projectmanagement deel 3 Naar de cursus

PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat de werkgever voldoende aandacht besteedt...

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Naar de cursus
ROI berekenen van social media
VideoCollege 12 minuten

Hoewel inmiddels duidelijk is dat het fenomeen social media een blijvertje is en dat het zijn meerwaarde heeft bewezen, zijn er in iedere organisatie wel twijfelaars te vinden. Zij geloven bijvoorbeeld niet dat de marketingcenten...

ROI berekenen van social media Naar de cursus
Situationeel leidinggeven
VideoCollege 27 minuten

In iedere situatie worden andere aspecten van uw leidinggevende capaciteiten aangesproken. De verschillende stijlen van leidinggeven worden in deze training niet gezien als statische elementen, maar als schakelbare methodes....

Situationeel leidinggeven Naar de cursus
Sterke wachtwoorden
VideoCollege 10 minuten

Iedereen moet tegenwoordig wel een aantal wachtwoorden onthouden. Dat worden er waarschijnlijk steeds meer. Het is dan ook een hele uitdaging om al die wachtwoorden te onthouden. En wat maakt een wachtwoord een sterk wachtwoord?...

Sterke wachtwoorden Naar de cursus
SWOT-analyse
VideoCollege 34 minuten

Uw sterke punten naast uw zwakke punten zetten. Goed kijken, vergelijken, combinaties uitproberen, en zo ontdekken dat er nog zoveel meer mogelijkheden bestaan. Dat is de beproefde methode om het beste uit uzelf en uw organisatie...

SWOT-analyse Naar de cursus
Telefoneren
VideoCollege 12 minuten

Tussen privé telefoneren en zakelijk telefoneren zit een groot verschil. Zakelijk gezien voelen veel mensen zich onzeker. Deze cursus leert u om een goed en zakelijk telefoongesprek te voeren. In slechts een paar stappen...

Telefoneren Naar de cursus
Timemanagement deel 1
VideoCollege 29 minuten

Effectief omgaan met uw tijd is vaak een hele uitdaging. Optimaal gebruikmaken van beeld, geluid, interactie, herhaling en van relevante toetsing zorgt ervoor dat u uw tijd nuttig inzet. Dat leert u met deze cursus Time management,...

Timemanagement deel 1 Naar de cursus
Timemanagement deel 2
VideoCollege 16 minuten

Effectief omgaan met uw tijd is vaak een hele uitdaging. Optimaal gebruikmaken van beeld, geluid, interactie, herhaling en van relevante toetsing zorgt ervoor dat u uw tijd nuttig inzet. Dat leert u met deze cursus Time management,...

Timemanagement deel 2 Naar de cursus
Timemanagement deel 3
VideoCollege 14 minuten

Effectief omgaan met uw tijd is vaak een hele uitdaging. Optimaal gebruikmaken van beeld, geluid, interactie, herhaling en van relevante toetsing zorgt ervoor dat u uw tijd nuttig inzet. Dat leert u met deze cursus Time management,...

Timemanagement deel 3 Naar de cursus
Timemanagement deel 4
VideoCollege 20 minuten

Effectief omgaan met uw tijd is vaak een hele uitdaging. Optimaal gebruikmaken van beeld, geluid, interactie, herhaling en van relevante toetsing zorgt ervoor dat u uw tijd nuttig inzet. Dat leert u met deze cursus Time management,...

Timemanagement deel 4 Naar de cursus
Uitdiensttreding van werknemers
VideoCollege 7 minuten

In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening dan alleen de uitbetaling van het...

Uitdiensttreding van werknemers Naar de cursus

Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Vanaf deze datum is het niet meer toegestaan om inhoudingen op en...

Verbod op inhoudingen en verrekeningen Naar de cursus
Verzekeringen
VideoCollege 23 minuten

Zakendoen is risico nemen. Toch zijn er goede manieren te bedenken om risico's terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Het sluiten van een uitgekiend pakket aan verzekeringen hoort daarbij. In de cursus 'Verzekeringen'...

Verzekeringen Naar de cursus
Verzuim op de werkvloer deel 1
VideoCollege 15 minuten

Verzuim heeft altijd een negatieve invloed op de organisatie en de bedrijfsvoering in een kleine en middelgrote onderneming. Als leidinggevende of als arboprofessional heeft u uw handen vol aan de opengevallen gaten. Tegelijkertijd...

Verzuim op de werkvloer deel 1 Naar de cursus
Verzuim op de werkvloer deel 2
VideoCollege 27 minuten

Verzuim heeft altijd een negatieve invloed op de organisatie en de bedrijfsvoering in een kleine en middelgrote onderneming. Als leidinggevende of als arboprofessional heeft u uw handen vol aan de opengevallen gaten. Tegelijkertijd...

Verzuim op de werkvloer deel 2 Naar de cursus
Voorkom acquisitiefraude
VideoCollege 19 minuten

Bijna iedere organisatie krijgt er vroeg of laat mee te maken: een factuur van een bedrijf waar u nog nooit contact mee heeft gehad of iemand aan de telefoon die vraagt of u even de gegevens controleert voor een gratis verlenging...

Voorkom acquisitiefraude Naar de cursus
Vrije ruimte
VideoCollege 6 minuten

De vrije ruimte van de werkkostenregeling is de ruimte die werkgevers jaarlijks hebben om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in onbelast loon voor de werknemers om te zetten. Zonder overschrijding...

Vrije ruimte Naar de cursus

U moet er ieder jaar voor zorgen dat uw werknemers een jaaropgaaf ontvangen. Dit moet u wel binnen een redelijke termijn doen. Werknemers moeten immers uw cijfers kunnen vergelijken met de cijfers die op zijn vooringevulde...

Wat moet er op de jaaropgaaf staan? Naar de cursus
Werken met de kolommenbalans
VideoCollege 14 minuten

De cursus 'Werken met de kolommenbalans' maakt u snel vertrouwd met de kolommenbalans, het afsluiten van het grootboek en de boekingsgang. U leert het onderscheid tussen de proefbalans, de saldibalans, de resultatenrekening...

Werken met de kolommenbalans Naar de cursus
Werken met financiële feiten
VideoCollege 16 minuten

Een balans geeft een goed beeld van de financiële positie van uw organisatie, maar alleen van het moment waarop hij wordt opgesteld. Nadat de balans is opgesteld, vinden er allerlei transacties plaats waardoor de waarden...

Werken met financiële feiten Naar de cursus
Werken met het grootboek
VideoCollege 14 minuten

Na elk financieel feit zou de balans moeten worden aangepast. Dit is echter een zeer omslachtige manier van werken. Hoe moet het dan met de registratie en administratie van financiële feiten die zich voordoen binnen...

Werken met het grootboek Naar de cursus
Werken met overeenkomsten
VideoCollege 33 minuten

Wie een overeenkomst sluit, weet dat hij zich eraan moet houden. Dat mag zo zijn, maar niet iedereen weet wat dat in de praktijk kan betekenen. Het is daarom goed dat u uzelf op de hoogte stelt van de voornaamste aandachtspunten...

Werken met overeenkomsten Naar de cursus
Werken met subgrootboeken
VideoCollege 8 minuten

Wilt u uw kennis over financiële administratie verbeteren en verfijnen, dan biedt deze cursus uitkomst. Subgrootboeken bieden u een methode om heel snel de stand van zaken wat betreft debiteuren, crediteuren en de voorraad...

Werken met subgrootboeken Naar de cursus
Werven en selecteren
VideoCollege 44 minuten

Hoe vindt u zo snel mogelijk de beste kandidaat voor uw openstaande functie? In de onafzienbare jungle van het werven en selecteren bestaat grote behoefte aan duidelijkheid en eenduidigheid. U heeft zich namelijk te houden...

Werven en selecteren Naar de cursus
Wet aanpak schijnconstructies
VideoCollege 12 minuten

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van een schijnconstructie als het lijkt dat...

Wet aanpak schijnconstructies Naar de cursus
Wet DBA
VideoCollege 6 minuten

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de Verklaring arbeidsrelaties (VAR). Tot 1 juli 2018 hebben organisaties de tijd om te wennen aan het...

Wet DBA Naar de cursus

Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Door de stappen uit de Wet verbetering poortwachter te volgen, zorgt...

Wetgeving bij ziekte en re-integratie Naar de cursus

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied van arbeidsovereenkomsten. Het gaat dan...

WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst Naar de cursus
WWZ deel 2: Oproepcontracten
VideoCollege 7 minuten

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de oproepcontracten. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied van oproepcontracten. Na het volgen van deze cursus weet u alles...

WWZ deel 2: Oproepcontracten Naar de cursus
WWZ deel 3: Ketenbepaling
VideoCollege 8 minuten

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de ketenbepaling. De WWZ zorgt ervoor dat werknemers eerder een vast contract krijgen. U krijgt te zien hoe de situatie was voordat de WWZ inging en hoe de situatie nu is.

WWZ deel 3: Ketenbepaling Naar de cursus
WWZ deel 4: Ontslag
VideoCollege 9 minuten

In deze korte e-learningcursus staat het ontslag centraal. Om de positie van flexwerkers te versterken, heeft de WWZ een aantal zaken op het gebied van ontslag veranderd. Na het volgen van deze cursus weet u alles over de...

WWZ deel 4: Ontslag Naar de cursus
WWZ deel 5: Transitievergoeding
VideoCollege 10 minuten

In deze korte cursus wordt er dieper ingegaan op de transitievergoeding. Nu de WWZ is ingegaan, zijn er een aantal zaken rond het ontslag en de ontslagvergoeding veranderd. Deze cursus vertelt u precies welke zaken dat zijn,...

WWZ deel 5: Transitievergoeding Naar de cursus

In deze korte cursus wordt er uitgelegd wat er is veranderd na het ontslag nu de WWZ actief is. Er zijn namelijk een aantal zaken die binnen de Werkeloosheidswet, ook wel bekend als de WW, zijn gewijzigd. Deze cursus legt...

WWZ deel 6: de Werkloosheidswet (WW) Naar de cursus
WWZ deel 7: Overzicht
VideoCollege 5 minuten

In deze korte cursus worden alle maatregelen van de WWZ kort genoemd met de bijbehorende ingangsdata. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van alle ingangsdata en de meest belangrijke wijzigingen.

WWZ deel 7: Overzicht Naar de cursus