E-learning

Bewaarplicht: Bewaartermijnen

Bewaarplicht 6 minuten08-12-2020

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De Belasting...

Investeren en innoveren

Investeren 16 minuten07-11-2020

Investeren en innoveren zijn twee belangrijke activiteiten om de groei van uw organisatie zeker te stellen of, nog beter, te stimuleren. Uw...

Het jaarrekeningregime bepalen

Jaarverslag en jaarrekening 6 minuten15-08-2020

Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregi...

Werken met financiële feiten

Zakelijke financiering 16 minuten17-07-2020

Een balans geeft een goed beeld van de financiële positie van uw organisatie, maar alleen van het moment waarop hij wordt opgesteld. Na...

Effectief financieren van uw onderneming

Zakelijke financiering 32 minuten16-07-2020

Een gezonde onderneming zet u niet op zonder een degelijke financiële basis. Hoe gaat het financieren van een onderneming in zijn werk?...

Bewaarplicht: Loonadministratie

Loonadministratie 8 minuten15-07-2020

Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de lo...

Bewaarplicht: Digitale administratie

Bewaarplicht 5 minuten07-07-2020

Deze korte cursus gaat in op het voeren van een digitale administratie en de voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt. Deze voorwaar...

Begroten omzet

Begroten 32 minuten04-04-2020

Wat is het verschil tussen omzet en consumentenomzet? Wat is omzet eigenlijk en hoe verhoudt die zich tot opbrengst, winst, uitgaven en kost...

Factureren met BTW-berekening

Facturen 24 minuten26-02-2020

Bij eigentijds ondernemen zijn facturen nauwelijks meer weg te denken. Een goede factuur moet aan bepaalde eisen voldoen. Wat zijn die eisen...

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer 10 minuten26-02-2020

Wat moet u precies doen als uw klanten laat, te laat of helemaal niet betalen? In deze cursus wordt op een korte en bondige manier uitgelegd...